Táborská brána, V Pevnosti 35/11 (Vyšehrad)

Vyšehradská citadela měla tři brány. Do pevnosti se vstupovalo z jihu Táborskou bránou, která byla postavena kolem roku 1640, kdy celá pevnost procházela velkou úpravou.

K zásadní přeměně Vyšehradu v  barokní citadelu vedl průběh třicetileté války. Jako autor záměru vybudovat na Vyšehradě pevnost bývá uváděn generál Raimund Montecuccoli, kterého po skončení třicetileté války v roce 1648 podpořil hrabě Conti.  V roce 1644 se rozhodl zemský sněm opevnit pražská města takovou fortifikací, která by zaručovala jejich obranu. Výstavba začala roku 1653, kdy se císař Ferdinand III. rozhodl obehnat hlavní město novým typem opevnění a proměnit je v pevnost. Téhož roku se skutečně na Vyšehradě rozeběhly stavební práce. Do výstavby zasáhl významně plukovník Giuseppe Priami, který navrhl četné úpravy, využívající ke stavbě pevnosti výhod nepřístupného terénu. Některé prameny uvádějí, že Táborská brána musela vzniknout nejpozději krátce po roce 1639, kdy byla budována první rohová Vyšehradská stavba a rok 1655 se vztahuje k jejímu prodloužení.

Pro vchod do opevněného areálu z jižní strany byla vybudována Táborská brána, která stojí uprostřed kurtiny (což je přímá část hradby mezi střeleckými stanovišti) rohové hradby. V poschodí bány nad průjezdem se nacházejí tři místnosti. Z předsíně vedou do předbrání čtyři střílny. Ze dvou dalších místností na západní straně brány jedna sloužila jako strážnice a druhá jako kancelář pro písaře. V následujících letech se však vyšehradské citadele válečné konflikty vyhýbaly, takže brána sloužila celníkům a sloužila jako akcíz, tedy stanoviště potravní daně. Brána jev současnosti uzavřena dubovými vraty, ale v minulosti se až do sklonku 19. století uzavírala kovovou mříží. V roce 1931 byl proražen skrz hradební val průchod pro pěší. Malý půvabný domeček č.p. 89 z 19. století vpravo vedle Táborské brány byl zbořen soukromým majitelem po společenských změnách v roce 1989.

Galerie: 
Katastrální území

Název: Táborská brána

Umístění: V Pevnosti 35/11

Text: Táborská brána postavena v zevním barokním opevnění kolem roku 1655 jako část celkového fortifikačního plánu Josefa sv. pána Priami šl. z Rovereta a pána na Líšné. Do obecní správy převzata r. 1683.

Provedení: Kovová deka s reliéfním písmem

Adresa
V Pevnosti 35/11
128 00 Praha 2
Česká republika
50° 3' 42.1992" N, 14° 25' 27.1128" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů: Vyšehrad, Historické podoby, Národní kulturní památka Vyšehrad, Praha 2000
Augusta P., Vyšehrad, MILPO. Praha 2004
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 8.3.2020 13:39

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?