Gorazdova 356/3

Nájemní dům Gorazdova čp. 356/3 (Nové Město)

Podskalí včetně své severní části procházelo počátkem 20. století rozsáhlou proměnou, spočívající v budování nových nábřeží a novostaveb celých bloků obytných domů. Bývalá hlavní komunikace této osady, pohlcené Novým Městem, zvaná v historii Na Výtoni, se od roku 1870 jmenovala Podskalská. Tuto ulici rozdělilo roku 1896 vybudování Palackého náměstí a severní část získala roku 1947 název Gorazdova. Nalezneme zde historizující i secesní stavby.

Historie

Původně zde stál klasicistní jednopatrový dům čp. 354 z roku 1845, který měl mít starší základy. Na výstavbě domu z roku 1898 se podílel Václav Nekvasil starší. Dalšími zmíněnými osobami byly mistr zednický Jan Voráček, tesař Antonín Čvančara a kameník Josef Čihák. Roku 1919 došlo k provedení změn dispozice 2. patra a roku 1936 k přístavbě výtahu ve dvoře. Roku 1989 proběhly úpravy 2. suterénu a roku 1993 úpravy pravé strany suterénu.

Pozornost si zaslouží také obyvatelé domu. Bydlel zde český estetik, hudební a divadelní teoretik, univerzitní profesor Otakar Hostinský (1847–1910). K dalším zde žijícím významným osobám patřil pravoslavný duchovní ThDr. Vladimír Petřek (1908–1942), kterého v noci na 17. 6. 1942 v tomto domě zatklo Gestapo. Nacisté jej popravili 5. září 1942 na Kobyliské střelnici.

Popis

Jde o řadový novorenesanční čtyřpatrový dům se sklepy. Přízemí má jedenáct okenních os a vyšší podlaží jsou desetiosá. Centrum parteru zaujímá edikulový portál, završený rozeklaným segmentovým tympanonem. Mezi druhou až čtvrtou i sedmou až devátou osou vystupují z průčelí mělké rizality. Fasádu zvýšeného přízemí pokrývá bosáž a mezi okny rizalitů jsou konzoly, vynášející balkóny 1. patra se zábradlím, tvořeným kuželkovou balustrádou. Balkóny 1. a 2. patra mají sloupky, nesoucí výše položené balkóny. Fasádu 1. patra zdobí pásová rustika, ale ve 2. a 3. patře je použito režné zdivo.  Korunní římsa je nesena konzolkami.

Dispozičně se jedná o trojtrakt a v interiéru se dochovalo dvouramenné schodiště s litinovým zábradlím. Dále zde jsou původní dlažby, kazetové prosklené vestibulové dveře a dřevěné bytové dveře.

Autoři

Václav Nekvasil starší (1840–1906) studoval na pražské technice a později založil významný stavební podnik. Většinou realizoval návrhy jiných architektů, ale některé stavby navrhl sám. Počet staveb provedených jeho firmou je velice rozsáhlý.  Již z roku 1868 pochází cukrovar v Cholticích a v letech 1877 až 1880 stavěl nádraží v bavorském Hofu. Roku 1892 vypracoval plány novorenesanční školy v pražské Mikulandské ulici a také realizoval budovu měšťanského pivovaru na Královských Vinohradech. Roku 1899 projektoval novobarokní stavbu Státního německého reálného gymnázia ve Štěpánské ulici v Praze. Později firmu převzal jeho syn Otakar.

Současnost

Ve zvýšeném suterénu se nacházejí komerční prostory, jinak dům slouží bytové funkci.

Galerie: 
Gorazdova 356/3
Gorazdova 356/3
Gorazdova 356/3
Gorazdova 356/3
Katastrální území

Umístění:Gorazdova čp. 356/3, Praha 2 – Nové Město

Architekt:Václav Nekvasil

Realizace:1898

Adresa
Gorazdova 356/3
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 25.6368" N, 14° 24' 53.3232" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha 1998, s. 308.
Jaroslav Čvančara – Vlastislav Janík, Heydrichiáda v ulicích Prahy 2, Praha 2022, s. 44.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 444-445.
Josef Stanislav Weger, Václav Nekvasil. jeho život a dílo, in: V. Nekvasil 1868 – 1928, J. S. Weger – J. Hyan (eds.), Praha 1928, s. 8-21.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:55
Datum vytvoření: 25.5.2022 17:24

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?