Palackého nám. 358/2. Foto: P. Líbal

Nájemní dům "U Přívozu", Palackého nám. čp. 358/2 (Nové Město)

Palackého náměstí v této části získalo svoji podobu kolem poloviny devadesátých let 19. století nasypáním bývalé Podskalské třídy a severní část zde stojících domů tedy vznikla v období pozdního historismu. Prostřední dům čp. 358 „U přívozu“ získal své jméno podle bývalé přívozny, která se nacházela nedaleko.

Historie

Dům ve stylu pozdního historismu, resp. novorenesance byl postaven v letech 1893 až 1896 podle projektu architektů Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Bedřicha Münzbergera. Roku 1909 proběhla úprava přízemí a roku 1985 došlo k odstranění starých výkladních skříní a nahrazení novodobými.

Popis

Řadová čtyřpatrová stavba se sedlovou střechou stojí uprostřed skupiny nájemních domů, uzavírajících na severní straně Palackého náměstí. Fasádu pokrývá v přízemí a části 1. patra Bosáž a výše jemná rustika. Pětiosý parter má uprostřed vchod do domu s dřevěnými dveřmi a po jeho stranách novodobé kovové výkladce se vstupy do obchodních prostor.  V šestiosém 1. patře jsou čtyři sdružená okna v šambránách rámována pilastry a na krajích se nacházejí velké okenní otvory. Ve 2. patře, které tvoří čtyři okenní osy, mají okna, zakončená stlačenými oblouky, přímé nadokenní římsy a parapety zdobené kartušemi se šátky, mezi okny doplňují průčelí kruhové a obdélné výplně. Ve 3. patře mají okna v šambráně zdůrazněný hlavní klenák a přímé nadokenní římsy jsou vysazené na konzolkách. Štukové festony spojují obdélná štuková pole mezi okny a parapet tvoří balustráda. Okna ve 4. patře mají opět zakončení tvořené stlačeným obloukem. Pod hlavní římsou, nesenou konzolami, se nachází nápis "U Přívozu", rámovaný štukovou výzdobou.

Podsklepený dům má trojtraktovou dispozici. Vstupní chodba, zaklenutá segmentovou klenbou, vede přes vyrovnávací schodiště do vestibulu a dále se nachází dvouramenné schodiště s původním litinovým zábradlím. V interiéru se též zachovaly bytové kazetové dveře a terrazzové dlažby.

Autoři

Autoři Vojtěch Ignác Ullmann (1822–1897) a Bedřich Münzberger (1846–1928), mj. autor nedalekého Palackého mostu, mají v této Encyklopedii samostatné medailony.

Současnost

V přízemí se nacházejí komerční prostory, v domě jsou umístěny zdravotnické ordinace a také slouží bytové funkci.

Galerie: 
Palackého nám. 358/2. Foto: P. Líbal
Palackého nám. 358/2. Foto: P. Líbal
Palackého nám. 358/2. Foto: P. Líbal
Katastrální území

Umístění: Palackého náměstí 2, čp. 358/II, Praha 2 – Nové Město

Autor:Vojtěch Ignác Ullmann, Bedřich Münzberger

Realizace:1893 - 1896

Adresa
Palackého náměstí 358/2
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 24.5604" N, 14° 24' 52.272" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha 1998, s. 308-309.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 67.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 440, 675–676.
Datum poslední aktualizace: 21.1.2023 18:32
Datum vytvoření: 15.10.2022 12:13

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?