Blanická 750/8. Foto: P. Líbal, T. Hnátek

Nájemní dům Blanická čp. 750/8 (Vinohrady)

Blok domů mezi Blanickou, Korunní, Sázavskou a Francouzskou ulicí vznikl až v další fázi výstavby Královských Vinohrad a je vyznačen na plánu z roku 1889. Dům se nachází v „Horní Blanické“, jelikož úsek mezi Francouzskou a Vinohradskou se dlouho takto nazýval.

Historie

Dům čp. 750 vznikl koncem 19. století. Původní fasáda prošla později očištěním od všech výzdobných prvků. K nejzajímavějším „obyvatelům“ patřili umělci, resp. sochaři, kteří měli v domě ateliér. Prvním doloženým byl František Stránský (1869–1901), který studoval u jednoho z nejvýznamnějších českých umělců Josefa Václava Myslbeka. František Stránský vytvářel busty pro Pantheon Národního muzea a podílel se například na výzdobě Muzea hlavního města Prahy, pro které vytvořil alegorické postavy „Křesťanství“, „Pohanství“, umístěné ve cviklech, a „ Karel IV. klade základní kámen chrámu sv. Víta“, paláce pojišťovny Assicurazioni Generali, Městské spořitelny pražské na Starém Městě nebo Městského divadla v Plzni. Také vytvořil sousoší „Moravské tance“, plastický diplom spolku Mánes, věnovaný Svatopluku Čechovi, nazvaný „Otrok“, nebo poprsí Bohuslava Balbína, dr. Julia Grégra a karlínského starosty Jana Topinky. V letech 1897 až 1900 Stránský patřil k členům Spolku výtvarných umělců Mánes. Poté, co 22. prosince roku 1901 zemřel, získal po něm dne 1. května 1902 ateliér a také byt slavný sochař Bohumil Kafka (1878–1942). Jelikož mu roku 1904 udělili Hlávkovo stipendium a v listopadu téhož roku odjel do Paříže, přepustil ateliér dalšímu proslulému sochaři Josefu Mařatkovi (1874–1937). Roku 1911 se však Kafka do „Horní“ Blanické č. 8 vrátil. V této jeho dílně vzniklo mnoho významných prací.

Popis

Jde o pětipatrový dům, který má v parteru komerční prostory. Prakticky bezozdobná fasáda, členěná jen průběžnou římsou nad 1. patrem a ve vyšších podlažích podokenními průběžnými římsami, má obdélná okna, jen ve 2. patře jsou půlkruhově zakončená. Přízemí je pětiosé, 1. patro sedmiosé, přičemž prostřední osu tvoří velký nadsvětlík, a 2. až 4. patro je osmiosé. Nejvyšší, 5. patro, obložené keramickým obkladem, je šestiosé. Dva balkóny se nacházejí před druhou a sedmou osou 2. patra, velký balkón zaujímá místo mezi druhou až šestou osou 5. patra.

Současnost

V přízemí se nachází obchod s kávou Kofio, jinak je dům bytový.

Galerie: 
Blanická 750/8. Foto: P. Líbal, T. Hnátek
Blanická 750/8. Foto: P. Líbal, T. Hnátek
Blanická 750/8. Foto: P. Líbal, T. Hnátek
Katastrální území

Umístění: Blanická čp. 750/8, Praha 2 – Vinohrady

Realizace:koncem 19. století

Adresa
Blanická 750/8
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 29.2548" N, 14° 26' 21.426" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Patrik Líbal, Pražské sochařské ateliéry. Místa drsné práce, kde hmota získává duši, místa samoty i společenských setkání, Časopis Společnosti přátel starožitností 3/2021, s. 149-151.
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 1476.
Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců II, Praha 1950, s. 491.
Petr Wittlich, Bohumil Kafka (1878–1942). Příběh sochaře, Praha 2014, s. 133, 261, 264.
Datum poslední aktualizace: 17.4.2024 9:19
Datum vytvoření: 27.5.2022 15:37

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?