Korunní třída nese svůj název od roku 1899 s výjimkou let 1956–1990, kdy se jmenovala po německém komunistovi Wilhelmu Pieckovi (1876–1960), který byl v roce 1949 zvolen prvním (a posledním) prezidentem Německé demokratické republiky. Úřad zastával až do své smrti. 

Název Korunní třídy pochází od svatováclavské koruny, která je nejstarší a nejvýznamnější součástí našich korunovačních klenotů. Korunu nechal zhotovit ještě za života otce Jana roku 1346 Karel Lucemburský. Koruna se stala od počátku veřejnoprávním symbolem české státnosti. V přeneseném slova smyslu termín Koruna Království českého (Corona regni Bohemiae) označoval území českého státu v širším slova smyslu, včetně Moravy, Slezska a Lužice. Stát České koruny počal již ve 14. století vystupovat jako právnická osoba nezávislá na panovníkovi a jejím symbolem se stala právě svatováclavská koruna. 
 

Galerie: 
Korunní
Korunní
Katastrální územíHistorie názvu
Korunní 1889–1956
Wilhelma Piecka 1956–1990
Korunní 1990–dosud
Adresa
Korunní
12000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 4' 31.3752" N, 14° 26' 48.3396" E
Datum poslední aktualizace: 18.10.2020 22:17
Datum vytvoření: 13.7.2018 13:42