ZŠ Sázavská (Foto M. Polák, 2018)

Základní škola, Praha 2, Sázavská (Vinohrady)

Gymnázium Evolution

Na místě největší pražské židovské synagogy v Sázavské ulici na Královských Vinohradech byla na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století vybudována moderní školní budova.

Historie

V Sázavské ulici 830/5 v místě, kde se nyní nachází školní budova ZŠ Praha 2, Sázavská, a Gymnázium Evolution, stávala reprezentativní Vinohradská synagoga, největší židovská modlitebna v Praze. Její výstavba proběhla podle projektu Wilhelma Stiassnyho v letech 1895–1896. Budova byla poměrně vážně poškozena leteckým náletem spojenců 14. února 1945 a po zestátnění areálu komunisty byla v roce 1951 stržena, jak dokladá pamětní deska u vchodu.

Výstavba

V proluce po odstranění ruin Vinohradské synagogy se plánovalo vybudovat novou školní budovu. Projektu se ujal v roce 1957 architekt Jiří Bláha ze Státního ústavu pro projektování výstavby hlavního města Prahy. V té době se jednalo o významný projektový ústav, do něhož v roce 1954 přešla Kancelář pro územní plán hlavního města Prahy jako Ateliér územního plánu. Státní ústav pro projektování výstavby hlavního města Prahy byl zrušen po tzv. sametové revoluci na počátku devadesátých let minulého století. Základní škola byla projektována od roku 1957 v protobruselském slohu. (Světová výstava Expo se konala v Bruselu v roce 1958 a ovlivnila československou architekturu a design v šedesátých letech 20. století.) Škola byla dostavěna v roce 1961 a dne 1. září 1961 byla slavnostně otevřena pro vzdělávání žáků.

Základní škola

Ze školní kroniky se dozvíme, že v polovině šedesátých let dosáhl počet žáků ve škole čísla 978 v 29 třídách, přičemž v následujících letech se pak již počet žáků i tříd snižoval. Mezi slavné osobnosti, které školu poctily svou návštěvou, bychom našli v roce 1977 spisovatele Jaroslava Foglara; ve školním roce 1988/1989 školu navštívil herec Otto Šimánek a Jiří Suchý, protagonista divadla Semafor. Ve školním roce 1990/1991 škola přivítala prezidenta republiky Václava Havla, kterého doprovázel tehdejší ministr školství matematik Petr Vopěnka. Cílem školy, zřízené Městskou částí Praha 2, je poskytnout žákům komplex vědomostí, dovedností a návyků, včetně informační gramotnosti.

Gymnázium Evolution

Gymnázium Evolution vzniklo původně jako obor při založení Gymnasia Jižní Město v roce 1992 s cílem vytvořit školu podle nejmodernějších parametrů. Když vyšel v novinách inzerát, že městská část Praha 2 chce v uvolněné kapacitě základní školy umístit gymnázium, zakladatelé oboru z Jižního Města se přihlásili a zvítězili. Ve školním roce 2006/2007 po náležitých rekonstrukcích a úpravách zahájilo Gymnázium Sázavská výuku. V září 2013 otevřela škola první ročník osmiletého studia, v roce 2014 gymnázium změnilo název na Gymnázium Evolution Sázavská a zažádalo o udělení statutu školy s mezinárodní maturitou (International Baccalaureate).

Zřizovatelem školy je firma Gymnázium Evolution, s.r.o. (se zkráceným názvem GEVO).

Galerie: 
Vchod zdobí reliéf hrajících si dětí (Foto M. Polák, 2021)
Vchod do gymnázia (Foto M. Polák, 2021)
Rozverné malby na zdi průjezdu gymnázia (Foto M. Polák, 2021)
Datum založení
Pátek, 1. Září 1961
Katastrální území

Název: Základní škola, Praha 2, Sázavská, Gymnázium Evolution

Umístění: Sázavská 830/5

Architekt: Jiří Bláha

Výstavba: 1961

Adresa
Sázavská 830/5
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 27.6708" N, 14° 26' 25.5372" E
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 28.3.2021 14:49

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?