Březnovým deštěm smáčená budova (Foto M. Polák, 2023)

Bývalá škola u sv. Štěpána, Na Rybníčku čp. 535/2 (Nové Město)

Bývalá farní škola

Škola u sv. Štěpána patří mezi vůbec nejstarší školy v Praze. Původní budova farní školy při kostele sv. Štěpána se nacházela v blízkosti té dnešní, v ulici Na Rybníčku, při jižním okraji hřbitova.

Historie

Historie školy u sv. Štěpána je podrobně popsána na webových stránkách této školy. A věru, je co číst. Za celou dobu její dlouhé existence se jí úzce dotýkaly dějiny Prahy i českého školství.

Původní gotická škola byla v roce 1568 renesančně přestavěna, jak dokládal chronogram v textu and hlavním portálem. Z gotické stavby se tak dochoval pouze fragment klenby ve sklepě. V roce 1611 zpustošili během obsazení Prahy pasovskými vojsky školu valoni. Mezi jejími žáky bychom našli mnoho známých osobností. Navštěvoval ji mj. i Martin Bacháček Nouměřický z Nouměřic (1539-1612), rektor univerzity. Působil zde také Aron Albin Vrchbělský, překladatel Ezopových bajek do češtiny. V roce 1780 byla zbudována nová školní budova a zařízena tak, že mohla být vzorem všem českým školám. V té době vedl školu Vavřinec Emanuel Amort, který mj. dosáhl toho, že roku 1792 byl při štěpánské škole otevřen bezplatný kurz českého jazyka. Stará škola však časem chátrala, takže v roce 1836 se začalo s výstavbou nové svatoštěpánské školy a původní školní budova byla prodána. Stavitel J. Douda podle plánů A. Hellmicha pak pro nového majitele původní školní budovu v roce 1845 klasicistně přestavěl a o padesát let později byla v přízemí zřízena pekařská pec.

Budova

Budova bývalé farní školy při kostele sv. Štěpána je klasicistní volně stojící dvoupatrový dům. Fasáda do ulice Na Rybníčku má šest okenních os, boční fasády mají dvě a tři okenní osy. Fasáda přízemí je zdobena Bosáž – plasticky ztvárněné a zvýrazněné kvádrové zdivo bosáží. Budova byla na sklonku minulého století již silně zdevastována, ale nákladná rekonstrukce v letech 2000 a 2019 ji vrátila původní klasicistní vzhled. Jenom renesanční nápis nad portálem z roku 1568 nebyl obnoven. Zněl: „Est reparata recens schola MVsIs Ista Canoris Ignea Contigerat soLVbIs Igna LIbrae“. Dnes je vedle vchodu ze Štěpánské ulice nenápadná dvoujazyčná pamětní deska (s chybou s malým písmenem „m“ ve slově Město), umístěná nad tabulkami firem, které na této adrese sídlí.

Architekt

Alexander Hellmich se narodil 20. července 1813 v Praze, zemřel 14. prosince 1876 na Smíchově. Vystudoval pražskou polytechniku. Stavitelem se stal na základě dekretu z 22. prosince 1842 a o rok později získal v Praze měšťanské právo. Je považován za prvního pražského stavitele, který použil železných travers při stavbě dnes již zaniklého domu v Celetné ulici čp. 596/15. Je autorem mnoha klasicistních staveb. Na území Prahy 2 kromě budovy bývalé farní školy stojí například nárožní dům v Ječné čp. 516/28 či dům v Kateřinské ulici čp. 487/18. Je autorem velkého množství klasicistních staveb po celé Praze, především v Karlíně, na Malé Straně, Novém i Starém Městě pražském.

Galerie: 
Fasáda do ulice Na Rybníčku (Foto M. Polák, 2023)
Březnovým deštěm smáčená budova (Foto M. Polák, 2023)
Katastrální území

Název: Bývala farní škola při kostele sv. Štěpána

Umístění: Na Rybníčku čp. 535/2

Přestavba: 1845

Architekt: Alexander Hellmich

Adresa
Na Rybníčku 535/2
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 34.0356" N, 14° 25' 28.3044" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Baťková R.: Umělecké památky Prahy, Academia 1998, Praha
Datum poslední aktualizace: 18.11.2023 10:57
Datum vytvoření: 2.4.2023 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?