Dům Štěpánská 534/4. Foto: P. Líbal

Nájemní dům Štěpánská č.p. 534/4 (Nové Město)

V nejbližším okolí kostela sv. Štěpána se nenachází jen historická zástavba, ale také stavby z 20. století. K nim patří funkcionalistický dům ve Štěpánské ulici č. 4, navržený Kotěrovým žákem Antonínem Moudrým.

Historie

Původně zde stál dům, jehož plány se nedochovaly. Je však doložen na většině historických plánů Prahy, resp. Nového Města. Po jeho zbourání postavili ing. Ehrmann a Steuer novostavbu podle plánů architekta Antonína Moudrého z roku 1936. Roku 1977 proběhly stavební úpravy.

Popis

Jedná se o šestipatrový funkcionalistický dvoukřídlý dům na hloubkové parcele, jehož nejvyšší podlaží ustupuje. Fasáda, obložená deskami, je tříosá. V přízemí jednu osu tvoří vchod a dvě komerční prostory.  Okna jsou trojdílná, horizontálně položená. Z průčelí vystupuje mezi 2. a 5. patrem arkýř s pásovými okny zahýbajícími až za roh. Dům završuje 6. patro s terasou a plochá střecha. Ve dvoře má fasáda střední osu ustupující, kterou vyplňuje lodžie. Terasa i lodžie mají kovová zábradlí se sloupky kruhového průřezu. Dvouramenné železobetonové schodiště se nachází ve dvorním křídle.  Stropy mají přímé podhledy ze železobetonových desek a konstrukci má dům železobetonovou skeletovou.

Autor

Antonín Moudrý (7. 5. 1892 Kroměříž – 3. 5. 1948 Praha) studoval u Josipa Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění u Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si roku 2021 připomínáme. Moudrý absolvoval ve školním roce 1922/1923 a poté navrhoval modernistické a funkcionalistické stavby nejen v Praze, ale také v pohraničí a na Podkarpatské Rusi, například celní úřad v Čopu. Z jeho díla je možné uvést rodinné domy v Dělostřelecké ulici č.p. 209-213/XVIII ve Střešovicích (1920–1922), základní školu v Košťanech u Teplic z let 1924 až 1925, gymnázium v Litvínově (1924–1926), vilu v dejvické ulici Na Kodymce č.p. 1442/XIX z roku 1932 a rodinný dům na náměstí Před bateriemi č.p. 916/XVIII v Praha – Střešovicích (1936). Na Vinohradech, ovšem v současné městské části Praha 3, projektoval funkcionalistický činžovní dům v Hradecké ulici č.p. 92/XII z let 1937 až 1938. Také vypracoval společný projekt s Bohuslavem Fuchsem a Josefem Štěpánkem pro soutěž na úpravu Malé Strany. Navrhoval též drobnější umělecké předměty.

Současnost

V parteru domu se nachází prodejna firmy Casa Bella. Jinak objekt slouží bytové funkci.

Galerie: 
Dům Štěpánská 534/4. Foto: P. Líbal
Dům Štěpánská 534/4. Foto: P. Líbal
Dům Štěpánská 534/4. Foto: P. Líbal
Katastrální území

Umístění:Štěpánská 4, č.p. 534/II, Praha 2 – Nové Město

Architekt:Antonín Moudrý

Realizace:1938

Adresa
Štěpánská 534/4
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.582" N, 14° 25' 27.9264" E
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 373.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha/Litomyšl 2014, s. 294.
Vlček, P. (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 436.
Datum poslední aktualizace: 6.3.2023 20:55
Datum vytvoření: 8.5.2021 22:57

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?