Funkcionalistický nárožní Pivovarský dům (Foto M. Polák)

Pivovarský dům, Lípová čp. 511/15 (Nové Město)

Funkcionalistický nárožní Pivovarský dům navrhl v letech 1936 až 1937 Gustav Paul. Je sídlem Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského a nachází se zde i minipivovar s restaurací.

Objekt

Původní spolkový dům Ochranného svazu pivovarů v Čechách se nachází na parcele, kde předtím stával v roce 1936 zbořený dům Schöblovy restaurace. Nároží domu na rohu ulic Ječné a Lípové bylo po dohodě s magistrátem komunikačně uvolněno a upraveno na podloubí. Průčelí do Ječné ulice je šestipatrové, osmiosé. Přízemí je prolomeno výkladci, v nichž jsou vystaveny předměty spojené s výrobou piva, a vchodem do restaurace minipivovaru Pivovarský dům. Šesté patro je částečně ustupující s terasou s tyčkovým zábradlím. Průčelí do Lípové ulice je čtyřosé. Obě průčelí jsou spojena s věžovitým nárožním rizalitem, obráceným do Lípové ulice, kde je umístěn i hlavní vchod. Rizalit a část šestého patra jsou obloženy západočeskými pásky Alit a nápisem Pivovarský dům. Přízemí a sloupy jsou obloženy žulou. Konstrukci domu tvoří železobetonový skelet v síti 32 pilířů zhotovený firmou K. Skorovský, s výplňovým zdivem, s korkovou a tepelnou izolací stropů. Kanceláře svazu se původně nacházely v prvním a druhém patře, vědecký ústav s laboratořemi byl ve třetím patře a ve čtvrtém působila pivovarská škola. Zbývající patra obsahovaly byty zaměstnanců. Budova má dva suterény. První rekonstrukce proběhla v roce 1949, další v letech 1953–1956 a v roce 1970.

Výzkumný ústav

V budově se nachází od roku 1937 sídlo Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze. Jeho vzniku předcházela řada bojů o zajištění finančních prostředků. Myšlence založit pivovarský a sladařský výzkumný ústav se věnoval již první kočovný sjezd českých sládků v Českých Budějovicích v roce 1885. Mezi hlavními propagátory založení ústavu byl profesor Bělohoubek, který předsedal i valné hromadě v roce 1886, kde se ustavila Jednota k založení a vydržování ústavu pro průmysl pivovarnický v Čechách. Jejím předsedou byl v roce 1887 zvolen Josef Klička. Prvním ředitelem byl jmenován Ing. Antonín Kukla. Ústav měl k dispozici čtyři místnosti na Senovážném náměstí č. 26. Od roku 1893 sídlil v Pštrossově ulici 1762 a v roce 1897 se přestěhoval do pivovaru U Bílé labutě.

Minipivovar a restaurace

V přízemí se nachází minipivovar s pivovarskou restaurací Pivovarský dům. Své první hosty přivítal v roce 1998. S nápadem přišla společnost Pivo Praha, jejíž majitelé měli bohaté zkušenosti s pivem a projektováním pivovarů. Výstav pivovaru záhy dosáhl 700 hl za rok a jako jeden z prvních pivovarů v Praze přišel s netradičními pivy, jako bylo např. pivo višňové, banánové, kávové, pšeničné či pivní sekt.

Galerie: 
Obložený rizalit s nápisem (Foto M. Polák, duben 2021)
Vchod do restaurace pivovaru Pivovarský dům (Foto M. Polák)
Katastrální území

Název: Pivovarský dům

Umístění: Lípová 511/15, Ječná 511/16

Architekt: Gustav Paul

Stavitel: V. Nekvasil, K. Skorkovský

Výstavba: 1936–1937

Rekonstrukce: 1949

Stavitel: Fr. Troníček

Adresa
Lípová 15
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 31.9944" N, 14° 25' 26.6916" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 16.3.2024 18:18
Datum vytvoření: 24.4.2021 13:15

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?