Průčelí domu do Ječné ulice (Foto M. Polák, duben 2021)

Měšťanský dům U Sliveneckých, Ječná čp. 545/19 (Nové Město)

Průchozí dům č.p. 545/19 se sladovnou náležel Mikuláši Sliveneckému, kterému patřil i dům na nároží Karlova náměstí a Žitné a vedlejší dům v Ječné č.p. 546. Mikuláš Slivenecký byl známou osobností, která dala jméno nejen domu se sladovnou, ale i celé části přilehlé ulice.

Historie

Předchůdce dnešní stavby, z něhož se dochovaly gotické sklepy, se zmiňuje k roku 1376. Ve středověku byl dům rozšířen. Při renesanční přestavbě byly místnosti (až na trakt v průčelí) znovu zaklenuty. Dům byl přestavován i v době baroka (v letech 1660–1684) a klasicismu. Klasicistní úpravu navrhl inženýr a kreslíř u královského stavebního úřadu Václav Nademlejnský v roce 1813. Tehdy se jednalo o jednopatrový dům o osmi osách. V roce 1816 prodloužil Johann Fiala pravé křídlo, v roce 1859 se dům podruhé klasicistně přestavoval podle návrhu Johanna Ripoty. Před první světovou válkou byl dům podle projektu Františka Schlaffera zvýšen o třetí patro a bylo protaženo pravé křídlo se schodištěm. Secesní fasáda zůstala zachována od druhého patra, v přízemí a v prvním patře doznala změn podle návrhu Matěje Blechy z roku 1925, kdy zde vznikla metodistická modlitebna.

Stavba

Dům v  Ječné ulici č.p. 545, stejně jako domy s ním sousedící směrem ke Karlovu náměstí, byl průchozí do Malé Štěpánské ulice. Řadový třípatrový dům má fasádu o osmi osách s výraznou římsou nad prvním patrem. Nad římsou jsou výrazné svislé ploché pásovitých dekorativních článků členících fasádu, nazývané lizény. Střední část fasády je v šířce čtyř os zvýrazněna Atikou s masivními pylony a střešním pavilonem, které zdobí věnce a svislé žlábky neboli kanelury. Nad vstupními vraty je umístěna deska s nápisem: Evangelická církev metodistická, The United Methodist Church. Zadní fasádu průčelního křídla obíhají pavlače zasklené tabulkovým sklem. Hlavní průčelí v Malé Štěpánské ulici je pětiosé, v monumentálním novoklasicistním slohu využívajícím kombinace cihly a omítnutého zdiva. Střed fasády je zakončená Atikou za vysokým řádem čtyř novoklasicistních sloupů. Čtyřosá dvoupatrová fasáda do dvora nese rysy funkcionalistického slohu.

Dům je podsklepen v průčelním gotickém dvoutraktu. Modlitebna je dvoutraktová, v ose přízemí rozdělena na dvě poloviny, se sály a hospodářskými místnostmi, v patře se nachází modlitebna.

Evangelická církev metodistická

Evangelická církev metodistická je křesťanská církev hlásící se k odkazu světového hnutí metodismu Zakladatelem tohoto hnutí byl anglikánský duchovní a křesťanský John Wesley (1703–1791). Ve svých počátcích byli metodisté zpívajícím hnutím. Metodismus v Česku vznikl působením česky mluvících misionářů metodistické církve z amerického Texasu. Kazatelé byli motivováni myšlenkou, že metodismus vděčí právě českým zemím jako kolébce jednoty bratrské mnoho za to, že John Wesley uvěřil působením ochranovských misionářů, a že by těmto zemím měli splatit svůj dluh. Hlavním heslem misie bylo: Národe Husa a Komenského, vrať se ke Kristu! Charita církve se věnovala zejména sirotkům.

V roce 1920 byl vyslán do Prahy Josef Dobeš a byly dohodnuty tři oblasti působení: zvěstování evangelia, šíření křesťanské literatury a rozvinutí sociální práce. Lidé, kteří uvěřili při shromážděních konaných nejprve ve stanech, byli nejprve vyzýváni, aby se připojili k některé ze stávajících evangelických církví. Někteří se ale přihlásili k členství v církvi metodistické, a tak bylo v roce 1921založeno několik sborů, když předtím roku 1920 probíhala stanová evangelizační shromáždění. Za německé okupace a po nástupu komunistů k moci služba církve strádala, až po společenských změnách v roce 1989 začalo docházet k rozvoji sborů.

Architekt

Inženýr a kreslíř u královského stavebního úřadu Václav Nademlejnský se narodil v Pyšelích a zemřel před rokem 1837. Byl otcem architekta a měšťanského stavitele Emanuela Nademlejnského, narozeného 9. února 1802. byl dvakrát ženat, když jeho první manželka Barbora v roce 1799 ve věku 48 let zemřela.Vypracoval několik projektů na domy na Starém Městě pražském.

 

Galerie: 
Lizény (Foto M. Polák)
Dvorní průčelí se zasklenými pavlačemi (Foto M. Polák, duben 2021)
Vjezd do domu (Foo M. Polák)
Průčelí Modlitebny do Malé Štěpánské ulice (Foto M. Polák)
Znak nad vchodem do Modlitebny (Foto M. Polák)
Průčelí Modlitebny do dvora s funkcionalistickými prvky (Foto M. Polák, duben 2021)
Katastrální území

Název: Dům U Sliveneckých

Umístění: Ječná čp. 545/19, Malá Štěpánská

Klasicistní úprava: V. Nademlejnský

Rok: 1813

Návrh secesní fasády: František Schlaffer

Rok: 1912–1913

Novoklasicistní úprava: Matěj Blecha

Rok: 1925

Adresa
Ječná 545/19
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 32.6208" N, 14° 25' 24.4956" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 17.1.2024 9:04
Datum vytvoření: 19.4.2021 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?