Škola u sv. Štěpána (Foto M. Polák, únor 2023)

Základní škola u sv. Štěpána, Štěpánská čp. 1286/8 (Nové Město)

Škola u sv. Štěpána patří mezi vůbec nejstarší školy v Praze. Původní budova se nacházela v blízkosti té dnešní, v ulici Na Rybníčku. První písemná zmínka o gotické škole se objevuje již v roce 1379 ve zmínce pražského arcijáhna Pavla z Janovic v Protocollum visitationis. Založena byla patrně zároveň s kostelem sv. Štěpána, při jižním okraji hřbitova.

Historie

Historie školy u sv. Štěpána je podrobně popsána na webových stránkách této školy. A věru, je co číst. Za celou dobu její dlouhé existence se jí úzce dotýkaly dějiny Prahy i českého školství.

Původní gotická škola byla v roce 1568 renesančně přestavěna. Navštěvoval ji mj. i Martin Bacháček Nouměřický z Nouměřic (1539-1612), rektor univerzity. Působil zde také Aron Albin Vrchbělský, překladatel Ezopových bajek do češtiny. V roce 1780 byla zbudována nová školní budova a zařízena tak, že mohla být vzorem všem českým školám. V té době vedl školu Vavřinec Emanuel Amort, který mj. dosáhl toho, že roku 1792 byl při štěpánské škole otevřen bezplatný kurz českého jazyka. Stará škola však časem chátrala, takže v roce 1836 začal stavitel J. Douda podle plánů A. Hellmicha s výstavbou školy nové. Tato škola byla stržena a v roce 1883 nahrazena novostavbou podle plánů Jindřicha Jechenthala (stránky školy uvádějí letopočet 1887) do podoby, jakou známe dnes.

Do školy u sv. Štěpána chodila celá řada dětí známých osobností, například všechny děti Mikoláše Alše, dcera Aloise Jiráska, ale i pozdější slavné osobnosti samé, např. herečka Růžena Nasková, spisovatelé Helena Malířová či Jaroslav Hašek a další.

Zřizovatelem školy je městská část Praha 2.

Budova

Dvoukřídlá, samostatně stojící novorenesanční budova, stojící na nároží ulic Na Rybníčku a Štěpánské, má půdorys ve tvaru písmene L. K tomuto objektu ještě v roce 2023 přibyde pavilonový objekt učeben prvních tříd podle projektu společnosti FLAPS s. r. o., který buduje firma POHL cz, a. s. Průčelí do Štěpánské ulice je dvoupatrové s devíti okenními osami. Hlavní vchod v edikule je zaklenut půlkruhem s ozdobným klenákem. Dveře jsou replikou původně dvoukřídlých vyřezávaných dveří s nadsvětlíkem. Fasáda je zdobena štukovou kartuší se znakem města Prahy. Průčelí do ulice Na Rybníčku má patnáct okenních os s krajními trojosými rizality. Učebny jsou plochostropé. Do pater vede trojramenné schodiště s kamennými stupni a kovovým zábradlím. Vstupní chodba má strop zaklenutý neckovou klenbou.

Architekt

Pražský stavitel Jindřich Jechenthal se narodil v roce 1842 v Praze, zemřel 7. března 1899 v Praze.  Bydlel na Starém Městě, Malé Straně a v mezidobí na Smíchově. Většina jeho tvorby je spojena s existencí projekční a stavební firmy Jechenthal & Hněvkovský. Jako architekt budovy školy sv. Štěpána je však na plánech uváděn samostatně jen Jindřich Jechenthal, ale lze předpokládat, že byly vypracovány rovněž firmou Jechenthal & Hněvkovský. Se stavbami této projekční a stavební firmy se lze setkat na území Starého i Nového Města a Malé Strany velmi často. Projektovala a stavěla reprezentativní paláce, nájemní domy, ale v roce 1893 se ujala i původního projektu Bedřicha Ohmanna na stavbu Plodinové burzy na Senovážném náměstí čp. 866/30. Stavbu podle svých zcela zásadních úprav dovedla ke slavnostnímu otevření dne 10. listopadu 1894.

Galerie: 
Detail novorenesanční fasády (Foto M. Polák, únor 2023)
Portál (Foto M. Polák, únor 2023)
Znak města Prahy na fasádě (Foto M. Polák, únor 2023)
Katastrální území

Název: Základní škola u sv. Štěpána

Umístění: Štěpánská čp. 1286/8

Architekt: Jindřich Jechenthal

Výstavba: 1883

Adresa
Štěpánská 8
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 36.5196" N, 14° 25' 29.2692" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Baťková R.: Umělecké památky Prahy, Academia 1998, Praha
Datum poslední aktualizace: 29.4.2023 20:31
Datum vytvoření: 28.3.2023 12:04

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?