Zvětšit mapu
Zmenšit mapu

Fara u sv. Štěpána (Nové Město)

Štěpánská čp. 568/10, Praha 2-Nové Město
Kdy: pol. 18. století

Sdílet

Historie:

Nová fara byla zřízena při založení nového městského farního obvodu ve 14. století a spravována byla řádem křižovníků. První zmínka o stavbě pocházejí z roku 1379. Z této gotické stavby, která byla obklopena zahradou a hřbitovem, se do dnešní doby nedochovaly kromě sklepa žádné části. O jejím původním půdoryse však představu máme. Jednalo se o dvoukřídlou, jednotraktovou budovu odpovídající typu klasického měšťanského domu. Roku 1419 při defenestraci konšelů byla fara vyloupena a tamější farář oběšen z okna farního domu. V následující době byla fara využívána faráři podobojí. Ve druhé polovině 17. století došlo k rekonstrukci kostela, fary, kostnice a školy. V 18. století byla fara přestavěna ve vrcholně barokním slohu, upraveny byly také interiéry. V druhé polovině 19. století proběhly opravy střechy, omítky průčelí, parketové podlahy a dlažby. Ve farní knihovně malíř K. Nácovský vytvořil novou nástěnnou malbu. V pozdějších letech došlo k opravě průčelí, portálu a zavedení elektrického osvětlení.

Popis:

Architektonicky a urbanisticky hodnotný objekt bývalé fary u sv. Štěpána se nachází v pohledově exponované nárožní poloze ulic Štěpánská a Žitná. Budova fary je založena na obdélném půdorysu, stejně tak gotický sklep je obdélný, valeně klenutý prostor, do něhož se vstupuje půlkruhovým okoseným gotickým portálkem a barokním schodištěm se segmentově klenutou chodbou. Stejného řešení jsou všechny čtyři fasády budovy, a to lisenovými rámy, nárožním bosováním. Sedmiosé hlavní průčelí ve Štěpánské ulici je navíc obohaceno středním vystupujícím rizalitem uprostřed se zaklenutým portálem a zakončený trojúhelným štítem, který vystupuje až do mansardové střechy, ve které jsou prolamovaná oválná okénka rámována segmentově ukončenými vikýři. Dnešní zahrada je od Žitné ulice oddělená kamennou zdí.

Současnost:

Dnes v budově sídlí ekonomické a obchodní oddělení Velvyslanectví Španělska. Část původní zahrady je dnes upravena jako park při románské rotundě svatého Longina, část slouží jako sportoviště sousední školy, část představuje dvorek.

Galerie: 
Katastrální území Adresa
Štěpánská čp. 568/10
Praha 2
Česká republika
50° 4' 37.92" N, 14° 25' 29.6688" E
Datum poslední aktualizace: 7.11.2019 10:34
Datum vytvoření: 28.8.2019 13:12