Fara u sv. Štěpána (Nové Město)

Na místě dnešní farní budovy se ve středověku nacházela starší stavba sloužící ke stejným účelům. Jejími správci byli zpočátku křížovníci, po pražské defenestraci 1419 se jí ujali faráři podobojí. V 17. století se přistoupilo k rekonstrukci přilehlé školy a kostela. Fara získala svou vrcholně barokní podobu v polovině 18. století. Dnes zde sídlí ekonomické a obchodní oddělení Velvyslanectví Španělska.

Historie

Nová fara byla zřízena při založení nového městského farního obvodu ve 14. století a spravována byla řádem křižovníků. První zmínka o stavbě pocházejí z roku 1379. Z této gotické stavby, která byla obklopena zahradou a hřbitovem, se do dnešní doby nedochovaly kromě sklepa žádné části. O jejím původním půdoryse však představu máme. Jednalo se o dvoukřídlou, jednotraktovou budovu odpovídající typu klasického měšťanského domu. Roku 1419 při defenestraci konšelů byla fara vyloupena a tamější farář oběšen z okna farního domu. V následující době byla fara využívána faráři podobojí. Ve druhé polovině 17. století došlo k rekonstrukci kostela, fary, kostnice a školy. V 18. století byla fara přestavěna ve vrcholně barokním slohu, upraveny byly také interiéry. V druhé polovině 19. století proběhly opravy střechy, omítky průčelí, parketové podlahy a dlažby. Ve farní knihovně malíř K. Nácovský vytvořil novou nástěnnou malbu. V pozdějších letech došlo k opravě průčelí, portálu a zavedení elektrického osvětlení.

Popis

Architektonicky a urbanisticky hodnotný objekt bývalé fary u sv. Štěpána se nachází v pohledově exponované nárožní poloze ulic Štěpánská a Žitná. Budova fary je založena na obdélném půdorysu, stejně tak gotický sklep je obdélný, valeně klenutý prostor, do něhož se vstupuje půlkruhovým okoseným gotickým portálkem a barokním schodištěm se segmentově klenutou chodbou. Stejného řešení jsou všechny čtyři fasády budovy, a to lisenovými rámy, nárožním bosováním. Sedmiosé hlavní průčelí ve Štěpánské ulici je navíc obohaceno středním vystupujícím rizalitem uprostřed se zaklenutým portálem a zakončený trojúhelným štítem, který vystupuje až do mansardové střechy, ve které jsou prolamovaná oválná okénka rámována segmentově ukončenými vikýři. Dnešní zahrada je od Žitné ulice oddělená kamennou zdí.

Současnost

Dnes v budově sídlí ekonomické a obchodní oddělení Velvyslanectví Španělska. Část původní zahrady je dnes upravena jako park při románské rotundě svatého Longina, část slouží jako sportoviště sousední školy, část představuje dvorek.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Štěpánská č.p. 568/10, Praha 2-Nové Město

STAVITEL: anonym

VÝSTAVBA: pol. 18. století

Adresa
Štěpánská čp. 568/10
Praha 2
Česká republika
50° 4' 37.92" N, 14° 25' 29.6688" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 6.12.2023 9:57
Datum vytvoření: 28.8.2019 13:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?