Zvětšit mapu
Zmenšit mapu
Rotunda sv. Longina

Rotunda sv. Longina (Nové Město)

Na Rybníčku, Praha 2 – Nové Město

první polovina 12. století, kolem 1650, 1904, 1929­‒1941

Sdílet

Historie:

Románská rotunda sv. Štěpána prvomučedníka byla do roku 1348 farním kostelem osady Rybník. Osadu s kostelem daroval Vladislav Jindřich nebo Přemysl Otakar I. řádu německých rytířů. Od nich ji vykoupila královna Konstancie (matka sv. Anežky) a roku 1235 ji věnovala špitálu sv. Františka. Tato osada i s farní svatyní byla pojata roku 1348 do nově zakládaného města Karlem IV.  Rotunda tehdy již nestačila, a tak v její blízkosti záhy vyrostl nový farní kostel, který převzal její patrocinium, a rotunda změnila své zasvěcení na sv. Longina. Apsidu rotundy po roce 1350 prolomilo velké lomené okno s kružbou a interiér byl zřejmě vyzdoben malbami.

Popis:

Románská rotunda s vyšší válcovou lodí, zaklenutou kupolí, se střední lucernou, a nižší východní apsidou, byla několikrát stavebně upravována. Radikální úpravy doznala v polovině 17. století, kdy byla ze západu přistavěna patrová rodinná pohřební kaple, románský portál do lodi byl zazděn a vznikl portál nový (torzo románského portálu s kamenným ostěním a hladkým půlkruhovým tympanonem je dnes patrné) a část apsidy byla z jihu odbourána. Románská lucerna byla snesena a na její základy postavena polygonální s osmi okénky. Takto Přestavěná kaple s hrobkou byla od roku 1784 využívána jako skladiště. Roku 1845 byla raně barokní pohřební kaple stržena a loď rotundy opět scelena. Architekt Antonín Wiehl vypracoval roku 1904 projekt na rekonstrukci románského stavu rotundy a úpravu okolí. K rekonstrukci se přistoupilo až po roce 1929 a celá kaple vysvěcena 2. června 1941.
Rotunda s raně barokním nástavcem lucerny je omítaná v místech mladších zásahů, viditelné románské zdivo bylo tvořeno opukovými kvádříky a podřezávanými spárami, mladší zásahy prozrazují větší pískovcové kvádry. Uvnitř se klene nad lodí rotundy barokní kopule s okulem. Torzo ostění románského portálu je také zde v interiéru přiznáno, stejně jako část apsidy napojené k lodi. Rotunda je nyní využívána řecko-katolickou církví. 
Rotundu obklopuje parčík.

Galerie: 
Rotunda sv. Longina
Půdorys - Rotunda sv. Longina
Josef Groha, Kaple sv. Longina ve farnosti svatoštěpánské kolem 1840, akvarel
Lucerna - Rotunda sv. Longina
vchod, rotunda sv. Longina
Vincent Morstadt, Kaple Jeruzalémská, zvonice, sv. Štěpán a sv. Longin kolem 1850
Katastrální území

Parčík u rotundy sv. Longina

Adresa
Na Rybníčku
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 35.76" N, 14° 25' 32.484" E
Literatura: 
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 42–44, Praha 2011.
Dalibor Prix, kaple sv. Longina in: Růžena Baťková ed., Umělecké památky Prahy. Nové Město¬¬‒Vyšehrad, Praha 1998, s. 88‒90
Vilém Lorenc, Nové Město pražské, Praha 1973, s. 108.
Datum poslední aktualizace: 5.10.2019 12:48
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42