Rotunda sv. Longina

Rotunda sv. Longina (Nové Město)

Románská rotunda z poloviny 12. století. Do založení Nového Města a kostela sv. Štěpána císařem Karlem IV. byla farním kostelem osady Rybníček. Jedna z nejstarších zachovalých sakrálních staveb v Praze.

Historie

Románská rotunda sv. Štěpána prvomučedníka byla do roku 1348 farním kostelem osady Rybník. Osadu s kostelem daroval Vladislav Jindřich nebo Přemysl Otakar I. řádu německých rytířů. Od nich ji vykoupila královna Konstancie (matka sv. Anežky) a roku 1235 ji věnovala špitálu sv. Františka. Tato osada i s farní svatyní byla pojata roku 1348 do nově zakládaného města Karlem IV.  Rotunda tehdy již nestačila, a tak v její blízkosti záhy vyrostl nový farní kostel sv. Štěpána, který převzal její patrocinium, a rotunda změnila své zasvěcení na sv. Longina. Apsidu rotundy po roce 1350 prolomilo velké lomené okno s kružbou a interiér byl zřejmě vyzdoben malbami.  Objekt byl roku 1784 změněn na sklad, r. 1844 byl obnoven.

Popis

Románská rotunda s vyšší válcovou lodí, zaklenutou kupolí, se střední lucernou, a nižší východní apsidou, byla několikrát stavebně upravována. Radikální úpravy doznala v polovině 17. století, kdy byla ze západu přistavěna patrová rodinná pohřební kaple, románský portál do lodi byl zazděn a vznikl portál nový (torzo románského portálu s kamenným ostěním a hladkým půlkruhovým tympanonem je dnes patrné) a část apsidy byla z jihu odbourána. Románská lucerna byla snesena a na její základy postavena polygonální s osmi okénky. Takto Přestavěná kaple s hrobkou byla od roku 1784 využívána jako skladiště. Roku 1845 byla raně barokní pohřební kaple stržena a loď rotundy opět scelena. Architekt Antonín Wiehl vypracoval roku 1904 projekt na rekonstrukci románského stavu rotundy a úpravu okolí. K rekonstrukci se přistoupilo až po roce 1929 a celá kaple vysvěcena 2. června 1941.
Rotunda s raně barokním nástavcem lucerny je omítaná v místech mladších zásahů, viditelné románské zdivo bylo tvořeno opukovými kvádříky a podřezávanými spárami, mladší zásahy prozrazují větší pískovcové kvádry. Uvnitř se klene nad lodí rotundy barokní kopule s okulem. Torzo ostění románského portálu je také zde v interiéru přiznáno, stejně jako část apsidy napojené k lodi. Rotunda je nyní využívána řecko-katolickou církví. 
Rotundu obklopuje parčík.

Další podrobnosti v publikaci vydané MČ Praha 2: Kostel sv. Štěpána a rotunda sv. Longina (PDF) 

Galerie: 
Rotunda sv. Longina
Půdorys - Rotunda sv. Longina
Josef Groha, Kaple sv. Longina ve farnosti svatoštěpánské kolem 1840, akvarel
Lucerna - Rotunda sv. Longina
vchod, rotunda sv. Longina
Vincent Morstadt, Kaple Jeruzalémská, zvonice, sv. Štěpán a sv. Longin kolem 1850
Katastrální území

Umístění: Na Rybníčku, Praha 2 – Nové Město

Výstavba a proměny: první polovina 12. století, kolem 1650, 1904, 1929­‒1941

Adresa
Na Rybníčku
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 35.5116" N, 14° 25' 32.3688" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 42–44, Praha 2011.
Dalibor Prix, kaple sv. Longina in: Růžena Baťková ed., Umělecké památky Prahy. Nové Město¬¬‒Vyšehrad, Praha 1998, s. 88‒90
Vilém Lorenc, Nové Město pražské, Praha 1973, s. 108.
Datum poslední aktualizace: 22.2.2024 12:15
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?