Bývalá škola u sv. Štěpána, Na Rybníčku čp. 535/2

Hlavní záložky