František starohrabě Salm

František starohrabě Salm-Reifferscheidt-Raitz (Nové Město)

Hugo Karel František Salm-Reifferscheidt-Raitz byl rakouský šlechtic a politik.

Narodil se 9. listopadu 1832 v Praze, zemřel 12. května 1890 ve Vídni.

Hugo Karel František kníže a starohrabě Salm-Reifferscheidt-Raitz pocházel z vlivného šlechtického rodu. Jeho otec byl moravským hejtmanem, jeho sestra Augusta Salm-Reifferscheidt-Raitz se provdala za vlivného šlechtice Jindřicha Jaroslava Clam-Martinice (15. června 1826–5. června 1887).

Manželkou Františka starohraběte Salm-Reifferscheidta se stala v roce 1858 princezna Elisabetha z Liechtensteinu. Starohrabě byl veřejně a politicky činný, stal se poslancem Moravského zemského sněmu a působil i jako poslanec Říšské rady, po smrti otce v roce 1888 byl povolán do Panské sněmovny. V Praze najdeme hned několik Salmovských paláců, z nichž nejznámější je palác v Thunovské ulici na Malé Straně. Na území Prahy 2 bývá nazýván Salmovským palácem i Braunův dům na Karlově náměstí.

František starohrabě Salm-Reifferscheidt zvelebil  na Novém Městě za domem č. 506 velkou zahradu, hojně vyhledávanou tehdejšími Pražany. Studenti se do ní chodívali učit, k odpočinku lákaly i obyvatele všech generací. Mezi četnými stromy zde stávaly altány a sochy. Překrásná zahrada mizela po roce 1868 pod rozrůstající se zástavbou. Obdobných zahrad s letními příbytky se na výšině za kostelem sv. Ignáce v té době nacházelo více. V místech, kde se rozkládala Salmovská zahrada, se dnes nachází ulice pojmenovaná po starohraběti Salmovská.

Galerie: 
Salmovská ulice (Foto M. Polák, 2018)
"S" upomínající na Salmy na Braunově domě na Karlově náměstí (Foto M. Polák, 2020)
Narození
9.11.1832
Úmrtí
12.5.1890 (57 let)
Katastrální území
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:28
Datum vytvoření: 18.7.2021 14:00

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?