Braunův dům (Foto M. Polák, květen 2020)

Braunův dům (U Kamenného stolu, Salmovský palác), Karlovo náměstí 671/24 (Nové Město)

Palác stojí na místě dvou gotických domů, přestavěn byl v renesančním a barokním slohu, dnešní podoba je klasicistní. V letech 1714 až 1738 zde bydlel význačný pražský sochař Matyáš Bernard Braun, který zde i zemřel.

Nárožní objekt na rohu Řeznické ulice a Karlova náměstí byl postaven na místě dvou gotických domů, z nichž se dochovaly sklepní prostory. Připomínán je poprvé roku 1377. Přízemí a první patro bylo postaveno v renesančním slohu. V roce 1714 jej koupil Matyáš Bernard Braun a v nezměněné podobě jej užíval až do své smrti.

Matyáš Bernard Braun

Barokní sochař, řezbář a kameník Matyáš Bernard Braun se narodil 24. února 1679 nebo 1684 v Sautens ve farnosti Oetz v Tyrolsku, zemřel 15. února 1738 v Praze.

V roce 1711 se Matyáš Braun stal občanem Nového Města pražského, a to po vytvoření úspěšného a oceňovaného sousoší Vidění sv. Luitgardy na Karlově mostě. Poté dostával další a další zakázky a na Karlově náměstí otevřel vlastní kamenosochařskou dílnu. Byl zámožným občanem a koupil si kromě dalších objektů i tento rozlehlý dům, který se nachází poblíž Novoměstské radnice, a kde nakonec zemřel. Podle tohoto umělce je objekt znám jako Braunův dům, Salmovský nebo ještě předtím se mu říkalo dům U Kamenného stolu či U Mramorového stolu (neplést si s domem proti kostelu sv. Ignáce na rohu Ječné ulice). Stejně jako u jižněji položeného domu v Ječné 550/1 zde kdysi opravdu býval kamenný stůl, na němž se prováděly platby v přítomnosti tržního komisaře. Historii paláce připomíná ve stručnosti pamětní deska umístěna vedle renesančního (pozdně barokně upraveného) portálu.

Z historie

 Název Salmovský dům pochází z doby, kdy palác užívala knížecí rodina Salm-Reiffenscheidů. V šedesátých letech 18. století došlo z iniciativy Braunovy dcery Marie k pozdně barokní přestavbě, patrně pod vedením J. J. Wircha. V této době bylo půdní patro přeměněno v patro skutečné.
Po smrti Braunovy dcery Marie Kuchařové prodal v roce 1796 její syn František Braunův dům knížatům Johaně a Bedřichovi von Hohenlohe – Kirchberg za 9000 zlatých. Palác změnil majitele ještě jednou, a to v roce 1867, kdy dům získala sňatkem rodina hrabat Thun – Hohenstein, která dům vlastnila až do konce rakousko-uherského mocnářství.

Budova

Vnějšku stavby dal dnešní podobu nezjištěný architekt kolem roku 1820. Při poslední rekonstrukci, která se uskutečnila v letech 1989–1991 se napravily něktzeré negativní důsledky stavebních zásahů z předchozích let. Palác je od roku 2012 sídlem advokátní kanceláře Peterka & Partners, která vrací Brunovu domu velice citlivou rekonstrukcí jeho někdejší krásu.

Nárožní dům má čtyřkřídlý půdorys, složený z čelního nepravidelně dvoutraktového a levého jednotraktového křídla, která jsou dvoupatrová a dvou jednopatrových jednotraktů. Pokryty jsou soustavou sedlových střech. Hlavní průčelí je devítiosé, dvoupatrové. V šesté ose se nachází renesanční portál. V jeho cviklech (což jsou trojboké osově symetrické články mezi dvěma oblouky) leží kartuše s neidentifikovatelnými znaky, mezi rozlomenými volutami je v rokajovém zarámování pod knížecí korunkou ozdobné písmeno S, upomínající Salmovský rod. Pravoúhlá okna jsou lemována profilovanými šambránami (zdobným orámováním), na parapetech leží ploché výplně. Plackami i křížově klenutý průjezd ústí širokým půloválným obloukem do dvora, který je obklopen v prvním patře otevřenou pavlačí s dekorativním kovovým zábradlím. Čelní křídlo se otevírá na pavlač pěti půlkruhem klenutými vchody v jednoduchých špaletách. Přízemní místnosti čelního křídla mají malované trámové stropy, v levém křídle jsou přízemní místnosti klenuty hřebínkovými klenbami. Schodiště, které je protisměrně lomené a kryté lunetovou klenbou, ústí v prvním patře do haly a je otevřené pěticí arkád na dvorní pavlač.

V současnosti zde stále probíhá citlivé restaurování celého objektu.

Galerie: 
Braunův dům (Foto M. Polák, květen 2020)
Braunův dům v dubnu 2018 ještě s růžovou fasádou (Foto M. Polák)
Nádvoří s pavlačemi (Foto M. Polák, 2020)
Nádvoří s pavlačemi (Foto M. Polák, 2020)
Portál (Foto M. Polák, 2020)
Braunův sál (Foto M. Polák, 2020)
Malované trámové stropy (Foto M. Polák, 2020)
Malované trámové stropy (Foto M. Polák, 2020)
Kachlová kamna (Foto M. Polák, 2020)
Historie zde dýchá na každém kroku (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Braunův dům, U Kamenného stolu, Salmovský palác

Umístění: Karlovo náměstí 671/24, Řeznická 671/2

Barokní přestavba: 60. léta 18. století

Stavitel: J. J. Wirch

Dnešní klasicistní podoba: Kolem roku 1820

Poslední rekonstrukce: 2012–dosud

Adresa
Karlovo náměstí 671/24
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 40.9512" N, 14° 25' 17.598" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 30.11.2022 12:34
Datum vytvoření: 24.5.2020 14:40

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?