sv. Kateřina (Foto M. Polák)

Sv. Kateřina, Kateřinská čp. 468/30 (Nové Město)

Kateřina Alexandrijská

Sv. Kateřina, též Kateřina Alexandrijská, byla světice. Narodila se někdy kolem roku 282 v Alexandrii, zemřela mučednickou smrtí patrně kolem roku 310.

Svatá Kateřina patří mezi nejpopulárnější a nejzobrazovanější křesťanské světce. Zahynula mučednickou smrtí, když obhajovala křesťany během jejich pronásledování. Císař ji chtěl připravit mučednickou smrt mezi proti sobě otáčejícími koly pobitými hroty. Stroj se však při popravě rozlámal, a tak byla Kateřina sťata.  Podle jedné legendy místo krve vytékalo z jejích žil mléko. V legendách vyjadřovala proměna krve v mléko důkaz neviny a svědectví čistoty popraveného. Bývalo viděno jako potrava duše i znamení nesmrtelnosti.

Atributy svaté Kateřiny jsou rozlomené kolo s hroty, meč a kniha. Je patronkou studentů a pedagogů, kolářů, námořníků, tiskařů a několika dalších řemesel. Ochraňuje úrodu a napomáhá při hledání utonulých. Pomáhá při migréně a nemoci jazyka. Je připomínána jako jedna z postav čtrnácti svatých pomocníků.

Kateřina je symbolem čistého, nezkaženého mládí. Vynikala dary ducha, znalostí pohanské filosofie, křesťanské nauky a zvláště odvahou a statečností.

Socha sv. Kateřiny v Praze 2 je umístěna nad vstupním portálem bývalého kláštera augustiánů-poustevníkůKateřinské ulici. Portál umístěný pod čtvrtou řadou oken zleva je jediným architektonickým prvkem jinak nevýrazné fasády. Pozdně barokní socha pochází z poloviny osmnáctého století. Edikulový kamenný portálek se připisuje práci Dientzenhofera. Socha je umístěna uprostřed rozeklaného štítu, který nesou pilastry s volutovou hlavicí. Postavu sv. Kateřiny doprovází její atribut, kterým je rozlámané kolo.

Galerie: 
Barokní poetálek se sochou sv. Kateřiny (Foto M. Polák)
Zakončení pilastrů a socha sv. Kateřiny (Foto M. Polák)
Katastrální území

Název: sv. Kateřina

Umístění: Kateřinská čp. 468/30

Autor: neznámý

Vznik: polovina 18. století

Provedení: kámen

Adresa
Kateřinská 30
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 26.8536" N, 14° 25' 30.2628" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Baťková R.: Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1998
Datum poslední aktualizace: 23.10.2023 8:19
Datum vytvoření: 22.10.2023 12:04

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?