Socha sv. Kateřiny nad portálem bývalého kláštera (FotoM. Polák, 2023)

sv. Kateřina (Nové Město)

Kateřina Alexandrijská

Kateřina Alexandrijská pocházela ze vznešeného rodu, patrně byla dcerou krále Kosta. Narodila se snad kolem roku 282 v Alexandrii, zemřela mučednickou smrtí patrně kolem roku 310. Svatá Kateřina patří k nejčastěji zobrazovaným světicím. V Praze 2 nese její jméno kostel a ulice.  Ústavu pro choromyslné umístěným v bývalém klášteře augustiánské řehole se říkalo Kateřinky.

Svatá Kateřina patří mezi nejpopulárnější a nejzobrazovanější křesťanské světce. O jejím životě chybí písemné prameny, a proto se legendy vyprávějící její osud, částečně liší. Například se v nich objevují hned tři možná jména císaře (Maximus Daja, Maximian či jeho syn Maxentius). Při pronásledování křesťanů jedním z těchto císařů vystoupila mladičká Kateřina s obhajobou křesťanství. Aby císař oslabil nové náboženství, povolal padesát nejlepších filozofů, aby změnili přesvědčení osmnáctileté dívky. Byli však Kateřininými slovy poraženi a někteří se stali křesťany. Císař dal Kateřinu zbít pruty a uvěznit. Nechal zhotovit mučící stroj o čtyřech kolech se hřeby, která se otáčela proti sobě, aby rozdrtila Kateřinino tělo. Po spuštění stroje povolily provazy připoutané mučednice a kola se rozpadla. Císař pak nařídil setnout dívce hlavu. Podle jedné legendy místo krve vytékalo z jejích žil mléko. V legendách vyjadřovala proměna krve v mléko důkaz neviny a svědectví čistoty popraveného. Bývalo viděno jako potrava duše i znamení nesmrtelnosti. Andělé pak zanesli její tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. Přenesení těla mučednice na Sinaj od andělů a skutečné uchovávání ostatků v klášteře sv. Kateřiny na úpatí hory Sinaj některé životopisy vysvětlují s poznámkou, že anděly byli také nazýváni basiliánští mniši.

Velkým propagátorem kultu sv. Kateřiny byl císař Karel IV. V Praze na Novém Městě nechal vybudovat jí zasvěcený chrám s klášterem augustiánské řehole a je mu připisována staročeská legenda o této mučednici o 250 verších.

Atributy svaté Kateřiny jsou rozlomené kolo s hroty, meč a kniha. Je patronkou studentů a pedagogů, kolářů, námořníků, tiskařů a několika dalších řemesel. Ochraňuje úrodu a napomáhá při hledání utonulých. Pomáhá při migréně a nemoci jazyka. Je připomínána jako jedna z postav čtrnácti svatých pomocníků.

Kateřina je symbolem čistého, nezkaženého mládí. Vynikala dary ducha, znalostí pohanské filosofie, křesťanské nauky a zvláště odvahou a statečností.

Katastrální území
Adresa
Kateřinská
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 25.338" N, 14° 25' 31.0548" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 22.10.2023 12:04
Datum vytvoření: 20.10.2023 21:23

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?