Činžovní dům čp. 564-II, U Bílého lva (Nové Město)

Dům U Bílého lva

Nájemní dům s neorenesanční fasádou navazuje na původní středověkou parcelaci. Je tvořen čtyřmi křídly se dvorem s příznačnou pavlačovou kompozicí. Významný je dům také svými obyvateli – skladatelem Antonínem Dvořákem a sochařem Josefem Mařatkou.

Historie

Podle plánů architekta Josefa Liebla byl na středověké parcele roku 1861 postaven nový nájemní dům s historizující fasádou. Nová stavba nahradila zahradu s menším domem, kterému se říkalo Bílý lev nebo také U Pilátů. Ve třetí čtvrtině 19. století byla fasáda upravena na neorenesanční. Další přístavby ve dvoře se, v podobě dvou bočních dvoupatrových křídel, dočkal dům roku 1856. V letech 1871–1872 ­bylo podle návrhu stavitele Antonína Jaurise postaveno další zadní křídlo se skleníkem ve druhém dvoře i s ohradní zdí. Zde pak také roku 1924 přibylo patrové stavení podle plánů architekta Františka Koreckého, který navrhl také zvýšení hlavní budovy o patro a úpravu stávajícího třetího patra. Dílčími úpravami prošla budova dále ve
20. století, avšak dodnes je zachována bez zásadních novodobých přestaveb. Dům je významný nejen svým architektonickým zpracováním a dochovanými prvky v interiéru, ale především jako bydliště významného hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který zde strávil 24 let svého života. Zároveň se zde narodil a žil významný český sochař Josef Mařatka, který sejmul Dvořákovu posmrtnou masku.

Popis

Dnes zrekonstruovaná neorenesanční fasáda nájemního domu U Bílého lva je desetiosá. V přízemí se ve středu nachází edikulový vstupní portál sestávající po stranách z dvojic toskánských sloupů a lemovaný profilovanou archivoltou se středovým klenákem. Portál završuje na úrovni prvního patra balkonek, který vynášejí volutové konzoly. Po stranách hlavního vstupu se v přízemí nacházejí rozlehlé výkladní skříně. Střed průčelí na úrovni prvního patra zaujímá balkonek lemovaný balustrádou opakující se pod všemi okny tohoto podlaží. Ve středu se nachází busta Antonína Dvořáka, který v domě určitou dobu žil. Nadokenní římsa nad dvěma okny balkonu má jako jediná eliptický tvar, ostatní okna prvního patra završují trojúhelné římsy. Podokenní římsy oken druhého patra jsou po stranách vynášeny zdobnými konzolami a jejich nadokenní římsy mají segmentový tvar. Jedinou dekoraci třetího patra tvoří tři pamětní desky umístěné mezi okny. Dva boční připomínají bulharského malíře Jaroslava Věšína a českého sochaře Josefa Mařatku a ve středu se nachází deska s atributy umění. Na hlavní budovu navazují další tři křídla ubíhající směrem do dvora. Vpravo je křídlo třípatrové, vlevo a v pozadí dvora křídla dvoupatrová.

Architekti

Stavitel v Terezíně a v Praze Joseph Liebl se narodil 25. července 1806 v Heilgenkreuzi u Klatov, zemřel 1. března 1873 v Praze.Je autorem mnoha přestaveb a rekontrukcí domů na Malé Straně i Starém a Novém Městě.Anton Jauris (Jaurisch) mimo jiné navrhl vilu Orlová v dnešní ulici Jana Masaryka.čp. 54/16.

Galerie: 
Katastrální území

NÁZEV: U Bílého lva

UMÍSTĚNÍ: Žitná čp. 564/14, Praha 2-Nové Město

VÝSTAVBA: 1861

PŘÍSTAVBY: 1871–1872, 1924

STAVITELÉ: Josef Liebl, Antonín Jauris, František Korecký

Adresa
Žitná 564/14
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 38.4168" N, 14° 25' 24.8592" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 5.6.2023 18:02
Datum vytvoření: 10.12.2020 10:43

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?