Libušina lázeň (Foto M. Polák, říjen 2020)

Libušina lázeň, Vyšehradská skála (Vyšehrad)

Zřícenina pětiboké stavby na vyšehradské skále byla součástí opevnění Vyšehradu z doby Karla IV.

Středověká pětiboká stavba na vyšehradské skále nad Vltavou byla původně strážným objektem ze 14. století. Byla součástí opevnění z doby Karla IV.  Historici o ní soudí, že nebyla nikdy dostavěna.

Staroslavný Vyšehrad je opředen mnoha starými bájemi a legendami. A právě k vyšehradské skále se pojí ty nejznámější z nich. Ze skály zaznělo nejproslulejší proroctví kněžny Libuše: „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati…“ Z téhož ostrohu podle další pověsti skočil do Vltavy kůň Šemík se zemanem Horymírem, kterého tak zachránil před popravou. Podle další pověsti skrývala Vyšehradská skála poklad. Jednoho dne z něj vzala Kněžna Libuše vzácný klenot – zlatou kolébku, ve které kdysi odpočíval její prvorozený synek. Kolébku pak dala svrhnout do tůně pod skalou, která je údajně nejhlubším místem Vltavy v Praze s hloubkou až devět metrů. Vyslovila přání, aby se kolébka vynořila v dobách velké naděje pro národ. Skutečně se tak stalo. Když se poslední královně z rodu Přemyslovců narodil syn – pozdější Otec vlasti Karel IV., kolébka vyplula, aby mu poskytla ochranu a bezpečí. Spolu s kralevicem rostla, až se proměnila ve zlaté lože, na kterém král spočíval na Karlštejně. Po Karlově smrti lože opět zmizelo v hlubinách pod vyšehradskou skálou, kde čeká na zrození osoby hodné toho, aby se jako kolébka opět vynořilo.

Bašta, jejíž zřícenina na skále se dochovala dosud, patrně sloužila ke kontrole provozu na Vltavě a je i možné, že se odtud daly vytahovat náklady ze člunů či voda z Vltavy. Název Libušina lázeň vznikl podle pověsti, že se zde koupávala kněžna Libuše. Libuše zde přijímala milence, a když se jich nabažila, nebo na ně žárlila, propadlem v podlaze či skalní proláklinou je shodila do řeky. To se ovšem s obecně přijímaným obrazem kněžny Libuše hrubě neshoduje. S touto verzí pověsti přišli v 19. století pražští Němci, kteří tak chtěli kněžnu Libuši dehonestovat. Z cesty nad Libušinou lázní je nádherný výhled na údolí Prahy, Podolí, Smíchov, Strahov a Pětřín. Vyšehradská skála je památkově chráněna.

Galerie: 
Vyšehradská sklá s tunelem a Libušinou lázní na dobové pohlednici
Libušina lázeň (Foto M. Polák, říjen 2020)
Skála od Podolí s tařicemi, tunelem a Libušinou lázní (Foto M. Polák, 22. března 2014)
Z vyhlídky nad Libušinou skálou. Vpravo Galerie. (Foto M. P/olák, říjen 2020)
Katastrální území

Název: Libušina lázeň

Umístění: Vyšehradská skála nad tunelem

Výstavba: 14. století

Adresa
Libušina lázeň 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 48.2832" N, 14° 24' 57.7116" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:55
Datum vytvoření: 24.10.2020 18:35

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?