Měšťanský dům U Stříbrného melounu, Ke Karlovu čp. 457/7 (Nové Město)

Na místě dnešního domu U Stříbrného melounu stál do 18. století středověký objekt, který byl nahrazen ve 2. čtvrtině 18. století prostornějším domem sloužícím především k obytným účelům. Stavba je ceněna pro dodnes dochované architektonické členění s klenutými sklepy a klasicistní fasádou.

Historie

Ve 2. čtvrtině 18. století došlo v ulici Ke Karlovu k přestavbě staršího středověkého domu na mohutnější stavbu doplněnou na konci 18. století o dvě hospodářská stavení ve dvoře a pavlačovou přístavbu. Zároveň byla upravena uliční fasáda hlavní budovy. Roku 1818 byly dvě hospodářské budovy přestavěny podle plánů Karla Pollaka na obytné budovy. Úpravami prošla i roku 1935 hlavní budova.

Popis

Patrová stavba se rozléhá na obdélném půdorysu. Krytinu valbové střechy tvoří prejzové tašky a členění zajišťují dva střešní vikýře ve tvaru volských ok. Sedmiosé průčelí přízemí prolamují obdélně zakončená okna s mřížemi. Patro, kromě pěti obdélných oken, zdobí lizenové rámce. Dvorní fasáda je a rozdíl od uliční hladká. Na hlavní budovu navazují po stranách kolmo dvě původní hospodářská stavení. Levé přízemní křídlo na obdélném půdorysu je zastřešeno obdélnou eternitem krytou střechou. Kromě oken se na fasádě nachází ve středu umístěný vstup. Další vstupy jsou umístěny v dvou bočních přístavcích. Pravé křídlo zastřešené sedlovou střechou s pálenými taškami a vstupem umístěným v přístavku prošlo, tak jako protější křídlo, vnitřními úpravami. Pavlač se do dnešních dní nedochovala. Stropy ve všech nadzemních místnostech jsou ploché nebo fabionové. Klenutý je pouze sklep hlavní budovy, jejíchž základy pocházejí ze středověku. Všechny objekty jsou jednotraktové a svírají ústřední obdélný dvůr sloužící jako zahrada.

Současnost

V dnešní době slouží budova k účelům Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Architekt

Architekt a stavitel Karl Pollack se narodil 23. října 1778 v Praze, zemřel 1. května 1850 v Praze a pochován je na Malostranském hřbitově. Jeho otec Johann byl zedníkem a stejně začínal i Karl, později se stal polírem a kreslířem. V roce 1811 předložil mistrovský kus a stal se měšťanem ma Starém Městě pražském.V pětadvaceti letech se oženil s Annou Wendlerovou. Za svědka jim šel patrně věhlasný stavitel Ignác Alois Palliardi. Pollack se záhy vypracoval na významného architekta a stavitele.Působil jako panský stavitel. V roce 1814 pracoval na úpravách Stavovského divadla, přestavoval paláce Thunům, Dietrichsteinům a navrhl a postavil mnoho domů na Starém Městě, Malé Straně i na Novém městě pražském.

Galerie: 
Katastrální území

NÁZEV: U Stříbrného melounu

UMÍSTĚNÍ: Ke Karlovu čp. 457/7

VÝSTAVBA: 2. čtvrtina 18. století

STAVITEL: Karel Pollak

Adresa
Ke Karlovu 457/7
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 13.998" N, 14° 25' 41.3616" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 14:53
Datum vytvoření: 10.12.2020 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?