Budova bývalého nalezince (Foto Milan Polák, 2020)

Budova zemského nalezince (Nové Město)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Dětský areál Karlov

Na přelomu 19. a 20. století se výstavbou tří poměrně rozlehlých zdravotnických komplexů na Karlově podařilo zcela vyřešit otázku moderní porodnice a dětských a nalezeneckých lůžek v Praze.

Historie

Na přelomu 19. a 20. století se výstavbou tří poměrně rozlehlých zdravotnických komplexů na Karlově podařilo zcela vyřešit otázku moderní porodnice a dětských a nalezeneckých lůžek v Praze. Vedle Zemské porodnice v Apolinářské ulici a České dětské nemocnice Františka Josefa I. to byla i stavba Zemského nalezince. V roce 1895 se zemský výbor rozhodl pro vybudování nového nalezince místo starého. Stavba byla koncipována velkoryse jako komplex čtyř pavilonů. Nacházela se zde správní budova, dva větší pavilony pro česká i německá oddělení a kliniky a menší izolační pavilon. Stavba podle projektu Karla Starka a Čeňka Gregora byla zahájena v roce 1896 a již za dva roky byla první část uvedena do provozu. Celý areál byl zcela zprovozněn v letech 1901–1902. Jednalo se především o sociální ústav určený pro poporodní péči o osamělé matky a odložené děti do šesti let, ale poskytoval i klinické zázemí dvou lékařských fakult pro nemoci mladších dětí.

Největší zásluhu na vznik nalezince měl jeho tehdejší ředitel K. Schwing (1845–1907), který současně působil jako přednosta české kliniky pro nemoci novorozenců, kojenců a kojných.

Během druhé světové války zabrala v roce 1943 dětskou nemocnici německá lékařská fakulta pro své spojené dětské kliniky a česká oddělení se musela přestěhovat z nemocnice do sousedního nalezince. Ke konci války byly budovy ostřelovány a poškozeny. V roce 1953 se stal celý areál dětské nemocnice klinickou základnou nově zřízené Fakulty dětského lékařství a reorganizované kliniky v nalezinci připadly Fakultě všeobecného lékařství. K tradici dětské nemocnice i nalezince se dodnes hlásí 1. a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy i Fakultní nemocnice v Motole.

Stavitel

Městský inženýr a stavitel Čeněk Gregor (se narodil 17. 8. 1847 ve Svratce, zemřel 25. listopadu 1917 v Praze) působil jako starosta Prahy v letech 1893–1896. Absolvoval pražskou techniku a stal se jedním z posledních žáků, stavbyvedoucím a posléze i osobním přítelem architekta Josefa Hlávky. Stavební firma Čeňka Gregora a Karla Starka se mj. podílela na obnově Národního divadla po požáru stavbě domu Hlaholu či Živnostenské banky, baziliky sv. Václava na Smíchově a dalších staveb. Z jeho iniciativy se naplno rozšířila pražská asanace a byl schválen projekt Ing. W. H. Lindleye na vybudování moderní kanalizace v Praze a vnitřních předměstích.

Karel Stark se narodil v roce 1843, zemřel v roce 1899. Spolu s Čeňkem Gregorem vytvořili významnou stavební firmu Gregor Stark, mj. projektoval sousední areál dětské nemocnice na Karlově.

Galerie: 
Budova bývalého nalezince (Foto Milan Polák, 2020)
Budova bývalého nalezince (Foto Milan Polák, 2020)
Nádvoří areálu nemocnice (Foto Milan Polák, 2020)
Katastrální území

Umístění: Ke Karlovu čp. 455/2

Architekti: Karel Stark a Čeněk Gregor

Vybudováno: 1896 až 1902

Adresa
Ke Karlovu čp. 455/2
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 12.6516" N, 14° 25' 43.014" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 16.2.2024 7:57
Datum vytvoření: 27.2.2020 17:36

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?