Fyzikální ústav z nároží ulic Albertov a Ke Karlovu (Foto M. Polák, listopad 2020)

Fyzikální ústav, Ke Karlovu čp. 2026/5 (Nové Město)

Fysikální ústav MFF UK

Stavbu budovy s novobarokní fasádou vedl v letech 1905–1907 podle plánů Jana Gerstla inženýr a stavitel František Zvěřina. Dnes zde sídlí Fyzikální ústav Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Historie

Fyzikální ústav Karlovy univerzity v nově založeném areálu Albertov byl postaven podle plánů, které v roce 1904 předložilo c. k. ředitelství stavby fysikálního ústavu c. k. české university. Předsedou komitétu pro stavbu byl právník Karel Ardelt (narozen 2. dubna 1861 v Písku, zemřel 26. února 1925 v Praze. V zemské školní radě působil od roku 1890. Od roku 1907 zastával funkci přednosty zvláštního oddělení pro české vysoké a odborné školy. V roce 1911 byl přeložen do Vídně na ministerstvo kultu a vyučování. Po rozpadu rakousko-uherského mocnářství se vrátil do Prahy, kde pracoval v Národním výboru. V roce 1918 byl jmenován prvním přednostou odboru na ministerstvu školství, do výslužby odešel v roce 1922).

Architekt

Projekt budovy vypracoval Jan Gerstl, v roce 1896 jmenovaný stavebním adjunktem pro státní stavební službu v království Českém. Stavbu provedl František Zvěřina, inženýr a stavitel v Praze, narozený v roce 1866 v Karlíně. Zemřel v Praze 8. ledna 1913. Bydlel v Rumunské ulici 181/4 a později v Ječné ulici č.p. 1635/35 na Novém Městě, nyní součást MČ Praha 2.

Budova

Fyzikální ústav je čtyřkřídlá volně stojící budova na svažitém terénu v ulicích Albertov a Ke Karlovu 5. V roce 1914 zde proběhla adaptace pro tovární výrobu velocipedů a motorových kol Ing. Čeňka Šalomona, další vnitřní úpravy proběhly v letech 1953, 1857, 1969, 1979, 1985, avšak nenarušily vzhled budovy. Zádní část budovy, která vyrovnává terén, je třípatrová, dispozice objektu je dvoutraktová. Vpravo navazuje na průčelí přízemí dvorní přístavek. Dvoupatrové uliční průčelí je desetiosé, přičemž tři krajní vlevo a jednu krajní osu vpravo zvýrazňují rizality. Hlavní vchod se třemi schody je polokruhově zaklenutý, s reliéfní mužskou hlavou na hlavním klenáku. Patra jsou propojena pilastry s čabrakovými hlavicemi. Střecha je sedlová, na nárožních rizalitech a dvorním přístavku mansardová. Okna v rizalitech doplňují ozdobné frontony. Nápisy uvádějí jména významných vědců: A. Volty, Ampéra, P. Diviše, H. Hertze, Galilea a Dopplera. Průčelí do ulice Albartov je třináctiosé, se středním pětiosým rizalitem. Jména zde uvedená jsou: Fresnel, Huyghens, Newton, Marcus, Archimedes, Oersted. Fasáda do zahrady je obdobně členěná a rovněž zde jsou jména vědců: Faraday, Wroblewski, Regnault, Helmholtz, Seydler, P. Curie.

Sklepy pod celým půdorysem a suterény jsou zastropeny segmentovými klenbami. Vstupní hala je zaklenuta plackovou klenbou na čtyřech pilířích. Z haly stoupá reprezentativní tříramenné schodiště. V budově jsou umístěna ještě dvě boční dvouramenná schodiště. Ve druhém patře je ve schodišťovém prostoru před Strouhalovou posluchárnou umístěna pamětní deska věnovaná zakladatelům ústavu profesorům Strouhalovi a Kučerovi. Na schodišti v mezipatře mezi přízemím a prvním patrem se nachází pamětní deska věnovaná Prof. Václavu Dolejškovi.

Galerie: 
Vchod do ústavu (Foto M. Polák, 2020)
Zdobné šambrány (Foto M. Polák. 2020)
Jména vědců na fasádě (Foto M. Polák)
Fyzikální ústav od jihozápadu (Foto M. Polák, 2020)
Vstupní schodiště (Foto M. Polák, 2020)
Vstup do Strouhalovy posluchárny (Foto M. Polák, 2020)
Plány budovy (Zdroj: MFF UK)
Fysikální ústav (Zdroj: MFF UK)
Schodiště na nádvoří (Foto M. Polák, 2020)
Výzdoba na jižní straně budovy (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Fyzikální ústav MFF UK

Umístění: Ke Karlovu č.p. 2026/5, Albertov č.p. 2026/11

Projektant: Jan Gerstl

Stavitel: František Zvěřina

Výstavba: 1905–1907

Adresa
Ke Karlovu 5
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 12.2268" N, 14° 25' 41.268" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 16:40
Datum vytvoření: 8.11.2020 11:02

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?