Měšťanský dům U Stříbrného melounu č.p. 457-II (Nové Město)

Na místě dnešního domu U Stříbrného melounu stál do 18. století středověký objekt, který byl nahrazen ve 2. čtvrtině 18. století prostornějším domem sloužícím především k obytným účelům. Stavba je ceněna pro dodnes dochované architektonické členění s klenutými sklepy a klasicistní fasádou.

Historie:

Ve 2. čtvrtině 18. století došlo v ulici Ke Karlovu k přestavbě staršího středověkého domu na mohutnější stavbu doplněnou na konci 18. století o dvě hospodářská stavení ve dvoře a pavlačovou přístavbu. Zároveň byla upravena uliční fasáda hlavní budovy. Roku 1818 byly dvě hospodářské budovy přestavěny podle plánů Karla Pollaka na obytné budovy. Úpravami prošla i roku 1935 hlavní budova.

Popis:

Patrová stavba se rozléhá na obdélném půdorysu. Krytinu valbové střechy tvoří prejzové tašky a členění zajišťují dva střešní vikýře ve tvaru volských ok. Sedmiosé průčelí přízemí prolamují obdélně zakončená okna s mřížemi. Patro, kromě pěti obdélných oken, zdobí lizenové rámce. Dvorní fasáda je a rozdíl od uliční hladká. Na hlavní budovu navazují po stranách kolmo dvě původní hospodářská stavení. Levé přízemní křídlo na obdélném půdorysu je zastřešeno obdélnou eternitem krytou střechou. Kromě oken se na fasádě nachází ve středu umístěný vstup. Další vstupy jsou umístěny v dvou bočních přístavcích. Pravé křídlo zastřešené sedlovou střechou s pálenými taškami a vstupem umístěným v přístavku prošlo, tak jako protější křídlo, vnitřními úpravami. Pavlač se do dnešních dní nedochovala. Stropy ve všech nadzemních místnostech jsou ploché nebo fabionové. Klenutý je pouze sklep hlavní budovy, jejíchž základy pocházejí ze středověku. Všechny objekty jsou jednotraktové a svírají ústřední obdélný dvůr sloužící jako zahrada.

Současnost:

V dnešní době slouží budova k účelům Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Ke Karlovu č.p. 457/7, Praha 2-Nové Město

VÝSTAVBA: 2. čtvrtina 18. století

STAVITEL: Karel Pollak

Adresa
Ke Karlovu 457/7
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 13.998" N, 14° 25' 41.3616" E
Datum poslední aktualizace: 5.6.2023 11:12
Datum vytvoření: 10.12.2020 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?