Fyziologický ústav (Foto M. Polák, listopad 2020)

Fyziologický ústav, Albertov čp. 2029/5, čp. 2049/7 (Nové Město)

Klinika rehabilitačního lékařství, Ústav všeobecného lékařství

V roce 1904 byl vybudován Fysiologický ústav bývalé německé univerzity. V roce 1909 byla k němu přistavěna trojkřídlá budova, která vytvořila se stávajícím objektem jednotný novorenesanční celek.

V univerzitním areálu Albertov se nachází budova Fyziologického ústavu. Na první pohled jeden objekt má však dvě čísla popisná, Albertov čp.  2029/5 a 2049/7. V čísle 5 se v současnosti nachází Fyziologický ústav, v čísle 7 najdeme Kliniku rehabilitačního lékařství 1. LF UK, Ústav teorie a praxe ošetřování a Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK.

Stavba

Stavební inženýr August Kožíšek se narodil v Prazev roce 1860. Inženýrské stavitelství vystudoval v letech 1878-1883 na české technice v Praze. Členem SAI se stal v roce 1893.

Budova Fysiologického ústavu německé university byla postavena na tzv. Slupských pozemcích, kde se již v devadesátých letech 19. století počítalo s jednotně urbanisticky řešeným prostorem vědeckých ústavů. Stavbu starší části objektu (č.p. 2029/5) vedl tehdy čtyřiačtyřicetiletý stavební inženýr August Kožíšek. Na základě povolení z roku 1909 byla dostavěna trojkřídlá budova (č.p. 2049/7), která se stávajícím objektem vytvořila jeden celek. Obdobně bylo řešeno průčelí a navazovaly na sebe i interiéry. Průčelí celého objektu (tedy i s přístavbou z roku 1909) je jedenadvacetiosé. Pravé boční průčelí celého objektu je třináctiosé, se dvěma rizality, v pravém se nacházejí tři velká okna posluchárny. Popišme si stručně, jak vypadala původní budova Fysiologického ústavu. Dvoupatrové hlavní průčelí původního objektu probíhá v délce dvanácti okenních os a člení je dva boční rizality, jejichž balustrádová Atika - zeď nad hlavní římsou, kryjící střechu atika částečně kryje valbovou střechu. Původně pravý rizalit tvoří nyní osu celého dvojdomu. Přízemí je bosováno, hlavní vchod ve středním (původně pravém) rizalitu je polokruhovitě ukončen, rámován archivoltou a zvýrazněn sloupovým portikem. Nad vchodem se nachází balkon s balustrovým zábradlím. Mezi vchodem a balkonem je nápis „K. K. Physiologisches Institut“. V tomto širším rizalitu jsou mezi podvojnými okny v obou patrech Kanelování – svislé žlábky na dříku sloupu nebo pilastru kanelované pilastry. Zadní průčelí se středním pilastrem je členěno jen velmi jednoduše. Okna v prvním patře mají balustrádu v parapetní zazdívce. V úrovni hlavic pilastrů probíhá bohatě zdobený štukový pás. Dvoupatrová část původního pravého křídla má délku čtyř okenních os, jejichž členění je odvozeno od hlavního průčelí. Nižší patrový přístavek je pětiosý. Levé boční křídlo, se skládá ze dvou částí. Dvoupatrový úsek je o třinácti okenních osách, po stranách jsou boční rizality vyvršené trojúhelnými tympanony. Patrová část má tři široká trojdílná okna se šambránami a za plnou Atika - zeď nad hlavní římsou, kryjící střechu atikou rovnou střechu. Budova je podsklepená. Hala je přístupná po krátkém schodišti s postranními zídkami. Stěny haly člení pilastry s mušlí a volutou palmetou na vrcholu, nesoucí překlady rovného stropu. Hlavní schodiště je pilířové dvouramenné. Zábradlí schodiště je bohatě profilované s ornamentálním secesním motivem. V patrech jsou stejně prostorné haly jako v přízemí. Chodby jsou zaklenuty segmentovými klenbami.

Architekt

 

 

Na fasádě vedle vchodových dveří Kliniky rehabilitačního lékařství je umístěna pamětní deska k 25. výročí tzv. Sametové revoluce v listopadu 1989.

Galerie: 
Vchod do ústavu (Foto M. Polák, 2020)
Balustry zčásti zakrývající střechu (Foto M. Polák, 2020)
Půdorys Fysiologického ústavu podle projektu z roku 1902 (Zdroj: MČ Praha 2)
Klinika rehabilitačního lékařství, Ústav všeobecného lékařství (Foto M. Polák, květen 2018)
Vchod do budovy Albertov 7 (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Fyziologický ústav

Umístění: Albertov čp. 2029/5

Výstavba: 1902–1904

Architekt: August Kožíšek

Název: Klinika rehabilitačního lékařství, Ústav všeobecného lékařství

Umístění: Albertov 2049/7

Výstavba: 1909

Adresa
Albertov 5
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 8.6484" N, 14° 25' 27.6312" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 17:46
Datum vytvoření: 10.11.2020 14:04

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?