Orbis

Nakladatelský dům Orbis (Vinohrady)

Tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Orbis si nechala svou budovu navrhnout architektem Aloisem Dryákem. Na parcele mezi Vinohradskou a Slezskou ulicí byl ve 20. letech 20. století vybudován Nakladatelský dům Orbis, jehož fasáda je  vystavěna ve stylu pozdní kotěrovské moderny. Pozdější přístavba ve Slezské ulici již nese znaky funkcionalismu.

Historie:

Další stavbou Aloise Dryáka v rámci bloku budov mezi ulicemi Slezskou a Vinohradskou se stal nakladatelský dům Orbis, který si nechala postavit Tiskařská, nakladatelská a novinářská společnost akciová Orbis, založená roku 1921 Ministerstvem zahraničních věcí. Nakladatelství v oboru politiky, sociologie, umění, techniky, ekonomie, turistiky atd., vydávalo i noviny a časopisy, jako např. Prager Presse, Observer,L´Europe Centrale, Radio Journal ad., a mělo i svou tiskárnu a vlastní knihkupectví.

Popis:

Fasáda domu, datovaná k roku 1925, se ještě hlásí k pozdní kotěrovské moderně. Mezi třetím a čtvrtým patrem je umístěn nápis O.R.B.I.S. Průjezd do dvora, resp. do technických partií, je členěn dvěma pilíři se sochami dravců, stojícími na otevřené knize, která leží na přepásané zeměkouli. Celek průčelí je završen trojúhelníkovým štítem. Od roku 1958 je objekt památkově chráněn. Dryákova přístavba Orbisu ve Slezské ulici (č.p. 2127), postavená v letech 1927‒1928, je již funkcionalistická. Pětipatrová železobetonová budova s převýšeným schodišťovým rizalitem má dva suterény, poslední patro kryté zaoblenou střechou obsahovalo ateliéry. Projekt, kromě již zmíněných ateliérů, byl vypracován pro umístění kanceláří, skladu papíru, rotačky, knihárny ve 2. patře a ruční sazárny v 1. patře.  Po druhé světové válce přešel celý podnik pod Ministerstvo informací. Oba objekty byly v devadesátých letech 20. století odděleny, neboť tiskárna byla privatizována. V části při Vinohradské ulici jsou nyní kanceláře.

Galerie: 
Návrh průčelí domu na Slezské ulici, 1927-1930
Návrh průčelí domu Orbis na Vinohradské ulici, 1924-1925
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vinohradská 46, č.p. 1896/XII, Slezská 13, č.p. 2127/XII, Praha 2‒Vinohrady

ARCHITEKT: Alois Dryák

VÝSTAVBA: 1924–1925, 1927–1930

Adresa
Vinohradská 46
Praha 2
Česká republika
50° 4' 36.8832" N, 14° 26' 28.8168" E
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 210–214, Praha 2011.
Architekt Alois Dryák, Praha, 1927.
Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu, Praha 1995, s. 291, 532, 542.
Jiří E. Svoboda-Ester Havlová-Jindřich Noll, Praha 1919–1940. Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000, s. 139–140.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:55
Datum vytvoření: 30.7.2018 12:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?