Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek

Nájemní dům Anny Letenské čp. 34/7 (Vinohrady)

Vinohradská třída převzala trasu pradávné komunikace, spojující Prahu s východem Čech. Naproti tomu ulice Anny Letenské, původně Ve Pštrosce, vznikla až parcelací území bývalé usedlosti Štikovna, resp. Eichmanka na přelomu 19. a 20. století. Architektonicky nejvýznamnější je v této ulici bezesporu nárožní dům čp. 34, postavený ve stylu geometrické secese.

Historie

Mohutnou stavbu, vybudovanou v letech 1914 až 1916, navrhl architekt Josef Kovařovič. Umístil do přízemí vegetariánskou restauraci a trojici luxusních bytů do jednotlivých podlaží. V letech 1928 až 1929 vznikly plány úpravy půdy na obytné patro, vypracované stavitelskou firmou. Pražák a Moravec. Další zmíněné osoby jsou Jindřich Pollert a také Jaroslav Pelc. Dále se zachovala situace od architektů Arnošta Mühlsteina a Viktora Fürtha z roku 1930. Úpravy posledního patra z roku 1936 navrhl architekt Berthold Schwarz a stavební firma Ehrmann a Steiner.

Dům je také spojen s odbojovou činností proti nacismu, neboť patřil manželům Rudolfovi a Anně Pollertovým. V jejich bytě se scházeli odbojáři.

Popis

Tento dům zaujímá nároží mezi ulicí Anny Letenské a Vinohradskou třídou. Dominantní prvek tvoří polygonální nárožní věž, završená věžicí. Průčelí do ulice Anny Letenské, kde se nachází hlavní vstup, člení tři Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýře, přičemž mezi dvěma jižními jsou velká okna zimních zahrad. Nad nimi je umístěn balkón a celé toto průčelí vrcholí štítem. Zmíněný vchod rámuje sochařská reliéfní výzdoba od Rudolfa Březy, zpodobňující dvě dvojice postav. Z průčelí ve Vinohradské ulici opět vystupují dva Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýře s dvojicí zimních zahrad uprostřed, nad nimiž jsou balkóny. Nad nimi je štít, rámovaný sochařskou výzdobou. Fasády celého domu pokrývá geometrický, florální i kubizující dekor. Dvě trojtraktová křídla propojuje v křížení při zadním traktu tříramenné schodiště.

V ulici Anny Letenské je umístěna pamětní deska, věnovaná 26 obětem skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme.

Autoři

Josef Kovařovič (1875–1941) studoval na pražské stavební průmyslovce. Působil v Praze a navrhoval převážně nájemní domy ve stylu pozdní, resp. geometrické secese. Jeho stavby nalezneme v Bubenči, Dejvicích, Holešovicích, Josefově, Karlíně, na Starém Městě i na Žižkově. Na Vinohradech od něj pochází nájemní dům v Krkonošské ulici čp. 1534 z roku 1909, nájemní dům v Mánesově ulici čp. 1563 (1909 - 1910) nebo administrativní budova Ferrum na nároží Legerovy a Vocelovy ulice čp. 578 z roku 1921.

Současnost

V přízemí se nacházejí komerční prostory, jinak dům slouží hlavně jako bytový.

Galerie: 
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Anny Letenské 34/7. Foto: T. Hnátek
Katastrální území

Umístění:Anny Letenské čp. 34/7, Vinohradská čp.34/30, Praha 2 – Vinohrady

Architekt: Josef Kovařovič

Realizace:1914 - 1916

Adresa
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 38.9856" N, 14° 26' 15.0288" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Jaroslav Čvančara – Vlastislav Janík, Heydrichiáda v ulicích Prahy 2, Praha 2022, s. 37-38.
Dalibor Prix a kol., Umělecké památky Prahy, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 901.
Zdeněk Lukeš, Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 145.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 117.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 331.
Datum poslední aktualizace: 13.2.2024 13:52
Datum vytvoření: 25.5.2022 16:47

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?