Vinohradská 1233/22. Foto P. Líbal

Nájemní dům Vinohradská čp. 1233/22 (Vinohrady)

Přestože je Vinohradská ulice velice stará komunikace, zástavba činžovních domů v některých částech vyrůstala až od přelomu 19. a 20. století. Na místě bývalé Eichmannovy zahrady vznikl novogotický dům na nároží Vinohradské a Italské ulice.

Historie

Novostavbu, postavenou v letech 1902 až 1903, si navrhl architekt Gustav Papež a fresky pocházejí od Ladislava Nováka. Roku 1938 proběhla adaptace v přízemí pro potřeby banky, kterou navrhl architekt František Marek, a při této úpravě vznikly i výkladce ze světlé žuly. Přestavba přízemí pro účely lékárny pochází z roku 1960. K roku 1968 jsou datovány plány na přestavbu půdy a v letech 1997 až 1999 došlo k vestavbě mezonetového bytu do podkroví. Fasáda byla opravena roku 2019.

Popis

Nárožní čtyřpatrový dům má novogotické tvarosloví, ale nalezneme zde také prvky české renesance, jako lunetovou římsu mezi 3. a 4. patrem nebo štíty, završující průčelí. Nejvýznamnějším prvkem domu je nárožní arkýř s freskou, zobrazující putto s kružidlem a úhelnicí. Po stranách arkýře se pod gotizujícími baldachýny nacházejí dvě sochy. Sv. Ludmila se šálou je na severovýchodní straně a sv. Václav s praporcem a štítem na severozápadní straně. Obě průčelí mají na krajích mělké rizality, mezi nimi má fasáda ve Vinohradské ulici mezi 1. až 3. patrem pět os V centru se na každém z těchto podlaží nachází balkon a vyšší partie částečně pokrývá režné zdivo. U oken 2. patra nalezneme sgrafita s architekty Matyášem z Arrasu a Petrem Parléřem. Nad čtveřicí zdvojených oken ve 4. patře je nápis: "Kdo zde bude přebejvati, ráč mu Pán Bůh požehnati" a celek rámují mužská a ženská postava. Průčelí do Italské ulice odpovídá průčelí ve Vinohradské ulici včetně centrálních balkonů. Zde jsou vyobrazeni architekti Beneš z Loun, tedy Benedikt Rejt, a Matěj Rejsek. Ve 4. patře se nachází nápis: "Nám dobře a nikomu zle", opět rámovaný postavami. Dispozičně jde o dva trojtrakty na půdorysu písmene L. V interiéru je novogotický vestibul a litinové zábradlí, ale nacházejí se zde také prvky vegetabilní secese.

Autor

Gustav Papež (3. 7. 1863 Strakonice – 2. 11. 1945) působil převážně v Praze. Stavitelem se stal dle výnosu c. k. místodržitelství ze dne 15. září 1893 a výměru Magistrátu ze dne 22. září 1893. Navrhoval převážně nájemní domy ve stylu pozdního historismu, resp. novobaroku a novogotiky, ale také secese. Na Vinohradech projektoval nájemní dům (1898) na nároží Chodské a Slezské ulice č.p. 1009/XII, v Bubenči vilu malíře Karla Říhovského ve Slavíčkově ulici č.p. 173/XIX z let 1899 až 1900. Na novoměstském Masarykově nábřeží stojí dvojice novogotických domů č.p. 227/II a č.p. 1648/II, postavených v letech 1906 až 1907.

Současnost

Fasáda domu je po restaurování ve výborném stavu. V přízemí se nacházejí komerční prostory.

Dům je památkově chráněný od roku 1994.

Galerie: 
Vinohradská 1233/22. Foto P. Líbal
Vinohradská 1233/22, detail. Foto P. Líbal
Vinohradská 1233/22, detail. Foto P. Líbal
Vinohradská 1233/22, detail. Foto P. Líbal
Vinohradská 1233/22, detail. Foto P. Líbal
Vinohradská 1233/22. Zdroj archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Vinohradská 22, Italská 22, č.p. 1233/XII, Praha 2 – Vinohrady

Architekt:Gustav Papež

Realizace:1902 - 1903

Adresa
Vinohradská 22
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 40.2168" N, 14° 26' 11.1228" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Patrik Líbal, Neobarokní nájemní domy na náměstí Míru. Neogotický nájemní dům na Vinohradské třídě, in: Marie Platovská (ed.), Slavné stavby Prahy 2, Praha 2011, s. 166-169.
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 988.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 117.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 471.
Jakub Izdný – Matěj Čadil – Miroslava Janičatová, Svatoludmilská místa v Praze 2, Praha 2021, s. 44-45.
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 15:57
Datum vytvoření: 30.4.2021 21:51

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?