Divadlo na Vinohradech

Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru čp. 1450/7 (Vinohrady)

Vinohradské divadlo

Vinohradský divadelní stánek navrhl pro soutěž vyhlášenou roku 1902 architekt Alois Čenský. Tehdy novorenesanční vzhled budovy roku 1904 upravil do době odpovídajícího secesního stylu. Průčelí je zdobeno skulpturami sochařů Bohumila Kafky a Milana Havlíčka. V interiéru můžete nalézt sochy Antonína Poppa a Antonína Máry. Malířská výzdoba byla provedena Františkem Urbanem a původní opona, dnes umístěná v depozitáří Městského muzea byla vytvořena Vladimírem Županským. Slavnostní otevření divadla bylo uvedeno hrou Godiva od Jaroslava Vrchlického a operou Polský žid od Karla Weise.

Historie

Zásadním momentem pro stavbu divadla byl počin Vinohradské záložny, která koupila pozemek usedlosti Eichmanka a darovala jej obci na stavbu divadla. Vznik a počátky Městského divadla jsou pak nejvíce spojeny s osobou F. A. Šuberta, který býval ředitelem Národního divadla. Nejprve se mělo jednat o menší divadlo s asi osmi sty místy, které by bylo součástí Národního domu. Šubert ale chtěl vybudovat „druhé“ Národní divadlo a přesvědčil zastupitelstvo samostatné a bohaté obce, aby nechalo vybudovat důstojný divadelní stánek. Architektonická soutěž, jejíž stavební program vypracoval městský architekt Antonín Turek, byla vypsána roku 1902.

Z 12 návrhů zvítězil Alois Čenský, druhé místo získal Antonín Balšánek, třetí skončil Antonín Hrubý. Čenského vítězný návrh s názvem „Stella“ ještě plně zachovával neorenesanční tvarosloví. Přepracované plány v tehdy módním secesním stylu jsou podepsány k 15. březnu 1904 a základní kámen byl položen 28. září 1905. Stavbu prováděli vinohradští stavitelé Jan Mayer a Josef Veselý.

Slavnostní otevření divadla proběhlo 24. listopadu 1907 uvedením nové hry Jaroslava Vrchlického Godiva. A druhý divadelní soubor ‒ opera ‒ ještě tentýž den uvedl Polského žida od Karla Weise.

Popis

Samostatně stojící objekt divadla je možno stylově označit za secesní, ale s mnoha prvky přežívajícího historismu. Nad vstupní markýzou jsou tři velká okna osvětlující foyer, rámovaná iónskými sloupy a nesoucími balkón s  balustrádovým zábradlím. Balkón je zdoben hermovkami od Bohumila Kafky, které zobrazují alegorické postavy Tragédie, Baletu, Opery a Komedie. Hlavní průčelí završují dvě mohutná symbolická sousoší Milana Havlíčka ‒ Statečnost se vztyčeným mečem v pravé ruce a Pravdu se zrcadlem v levé ruce (vysoké jsou 7 metrů a dohromady váží 36 tun). Mezi nimi je v atice umístěn znak Královských Vinohrad.

Interiér foyer zdobí karyatidy od sochaře Antonína Poppa, diváckou lóži a proscénium sochy Antonína Máry. Malířskou výzdobu divadla na základě vyhrané soutěže provedl František Urban, zvláště výzdobu stropu na námět Hold uměnám vlasti. Původní oponu namaloval Vladimír Županský, ta však byla v padesátých letech 20. století sejmuta a uložena v depozitáři Městského muzea.
Ve velké dvoraně 1. patra jsou busty umělců spjatých s historií tohoto divadla, například busta Karla Čapka od sochaře Karla Dvořáka, kterou věnovala jeho manželka a herečka Olga Scheinpflugová, busty Františka Lanegra a Jiřího Frejky od sochaře Jana Kodeta, busta herečky Anny Letenské, která byla popravena za heydrichiády v Mauthausenu, neboť se svým manželem poskytla útulek lékaři, který ošetřoval pronásledované parašutisty.

Rekonstrukce

V roce 1922 bylo divadlo technicky modernizované, roku 1924 dostalo jeviště kruhový horizont, nové osvětlovací zařízení a pohyblivý portál; roku 1927 bylo rekonstruováno jeviště, místo pro orchestr a železná opona. Tehdy bylo v divadle 1060 míst k sezení, 12 čtyřsedadlových lóží a 180 míst k stání. Za okupace v letech 1941–1942 bylo divadlo uzavřeno, 14. února 1945 při spojeneckém leteckém náletu budova zasažena a poškozena. Názvy divadla: od 1907 Městské divadlo na Královských Vinohradech, po připojení Královských Vinohrad k Velké Praze patřilo v letech 1929–1944 mezi Městská divadla pražská, 1944–1945 Divadlo J. K. Tyla, 1945-1950 Městské divadlo na Vinohradech, 1950–1966 Divadlo československé armády, od 1966 Divadlo na Vinohradech. Budova je od roku 1958 památkově chráněná.

Samostatné heslo je zpracováno pro Divadlo na Vinohradech (organizace).  

Galerie: 
Divadlo na Vinohradech
Divadlo na Vinohradech
Divadlo na Vinohradech
Definitivní návrh Aloise Čenského, 1902
Řez
Divadlo na Vinohradech
Divadlo na Vinohradech, hist. foto
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ:  náměstí Míru 7, Šubertova, Římská, Ibsenova, č.p. 1450/XII, Praha 2- Vinohrady

STAVITEL: Alois Čenský

PROVÁDĚJÍCÍ STAVITELÉ: Jan Mayer, Josef Veselý

SOCHY NA PRŮČELÍ: Bohumil Kafka, Milan Havlíček

SOCHY V INTERIÉRU: Antonín Mára, Antonín Popp

MALÍŘSKÁ VÝZDOBA: František Urban

MALBA PŮVODNÍ OPONY: Vladimír Županský

VÝSTAVBA: 1902–1907

Adresa
náměstí Míru 1450/7
12000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 4' 35.5656" N, 14° 26' 13.4988" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 177–180, Praha 2011.
Divadlo na Vinohradech ´92, 1907–1992, ročenka vydaná k 85. výročí otevření divadla, Praha 1992.
Zdeněk Lukeš-Jan E. Svoboda, Praha 1891–1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta, Praha 1997, s. 117.
Datum poslední aktualizace: 31.3.2024 14:54
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?