náměstí Míru, proměny

Náměstí Míru - mapy (Vinohrady)

Proměny v čase v oblasti náměstí Míru, dříve Pyrkyňovo, které bylo po zbourání novoměstského opevnění centrálním náměstím nově vznikajících Královských Vinohrad. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Sdílet

Do poloviny 19. století příměstská krajina za novoměstskými hradbami. Usedlosti, zahrady, polnosti a vinohrady, které daly jméno nově vznikajícímu městu. Zástavba postupně rostla od zbořených hradeb dále k východu. Na místě někdejší křižovatky cest se rýsovalo od roku 1884 náměstí (tehdy Purkyňovo), na kterém stála nejprve radnice a sousední škola. Roku 1888 byl položen základní kámen kostela sv. Ludmily, vysvěceného o pět let později. V roce 1894 přibyl Národní dům  na Vinohradech a až od roku 1907 začalo fungovat Městské divadlo na Královských Vinohradech, postavené na místě bývalé usedlosti Eichmanka. Vedle něho náměstí „uzavřel“ blok neobarokních nájemních domů. Roku 1922 bylo dosud samostatné město Královské Vinohrady připojeno k Praze. Ve dvacátých letech 20. století pak v blízkosti náměstí rostly stavby jako Spolkový dům Zemědělské osvěty, dům České zemské hasičské jednoty a kancelářská budova Čs. tabákové režie (dnes soud). Změnami procházelo také uspořádání parku na náměstí a dopravní řešení v podobě vedení tramvajové trati, která dříve náměstí protínala, později se zatočila do dnešního oblouku.

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování náměstí a okolních ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 

Mohlo by vás zajímat