náměstí Míru, proměny

Náměstí Míru - mapy (Vinohrady)

Proměny v čase v oblasti náměstí Míru, dříve Pyrkyňovo, které bylo po zbourání novoměstského opevnění centrálním náměstím nově vznikajících Královských Vinohrad. Vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Přejeďte přes obrázek pro porovnání fotografií.
Náměstí Míru 1816
Náměstí Míru of 2019
Vyberte si fotografie k porovnání
Levá Pravá
Náměstí Míru 1816
Levá Pravá
Náměstí Míru 1842
Levá Pravá
Náměstí Míru 1884
Levá Pravá
Náměstí Míru 1889
Levá Pravá
Náměstí Míru 1909-1914
Levá Pravá
Náměstí Míru 1920-1924
Levá Pravá
Náměstí Míru 1938
Levá Pravá
Náměstí Míru 1944
Levá Pravá
Náměstí Míru 2016
Levá Pravá
Náměstí Míru of 1938
Levá Pravá
Náměstí Míru of 1945
Levá Pravá
Náměstí Míru of 1953
Levá Pravá
Náměstí Míru of 1966
Levá Pravá
Náměstí Míru of 1988-1989
Levá Pravá
Náměstí Míru of 2019

Do poloviny 19. století příměstská krajina za novoměstskými hradbami. Usedlosti, zahrady, polnosti a vinohrady, které daly jméno nově vznikajícímu městu. Zástavba postupně rostla od zbořených hradeb dále k východu. Na místě někdejší křižovatky cest se rýsovalo od roku 1884 náměstí (tehdy Purkyňovo), na kterém stála nejprve radnice a sousední škola. Roku 1888 byl položen základní kámen kostela sv. Ludmily, vysvěceného o pět let později. V roce 1894 přibyl Národní dům  na Vinohradech a až od roku 1907 začalo fungovat Městské divadlo na Královských Vinohradech, postavené na místě bývalé usedlosti Eichmanka. Vedle něho náměstí „uzavřel“ blok neobarokních nájemních domů. Roku 1922 bylo dosud samostatné město Královské Vinohrady připojeno k Praze. Ve dvacátých letech 20. století pak v blízkosti náměstí rostly stavby jako Spolkový dům Zemědělské osvěty, dům České zemské hasičské jednoty a kancelářská budova Čs. tabákové režie (dnes soud). Změnami procházelo také uspořádání parku na náměstí a dopravní řešení v podobě vedení tramvajové trati, která dříve náměstí protínala, později se zatočila do dnešního oblouku.

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování náměstí a okolních ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 
+Náměstí Míru 1816
Náměstí Míru 1842
Náměstí Míru 1884
Náměstí Míru 1889
Náměstí Míru 1909-1914
Náměstí Míru 1920-1924
Náměstí Míru 1938
Náměstí Míru 1944
Náměstí Míru 2016
Náměstí Míru of 1938
Náměstí Míru of 1945
Náměstí Míru of 1953
Náměstí Míru of 1966
Náměstí Míru of 1988-1989
+Náměstí Míru of 2019
Katastrální území
Adresa
náměstí Míru
náměstí Míru
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 31.2672" N, 14° 26' 10.482" E
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 5.8.2022 15:25
Datum vytvoření: 10.3.2020 15:03

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?