Eckertova fotografie Fišpanky

Fišpanka, Pod Slovany, Na Poříčním právu (Nové Město)

Na místě dnešního parčíku Pod Slovany se do třicátých let minulého století nacházela Fišpanka, městská věznice a zaopatřovací ústav.

Umístění

Někdejší Fišpanka se nacházela v místě dnešního parčíku Pod Slovany na křižovatce ulic Na Poříčním právu a Pod Slovany. Na starých mapách ji najdeme pod číslem popisným 374-II v ulici Trojické.

 

Historie

Pražský magistrát se snažil vyřešit neutěšenou situaci pražského vězeňství zakoupením v roce 1862 domu č.p. 374-II. V letech 1856 – 1862 zde sídlila továrna podnikatele K. Grubera, kde se upravovaly velrybí kostice mimo jiné v osvědčené výztuhy šněrovaček. Přestože původ velrybích kostic měl s rybami málo společného, označovala se základní surovina názvem „fischbein“. Z toho vzniklo zkomolením slovo Fišpanka, užívané posléze i pro Pražskou městskou věznici, která v ní byla zřízena.

 

Věznice a zaopatřovací ústav

Pražská městská věznice sloužila více účelům a je vskutku obdivuhodné, co vše byla schopna zajistit. V ní vykonávali svůj krátkodobý trest vězení provinilci odsouzení pro různé přestupky podle Pražského obecního řádu. Tresty vězení se pohybovaly od několika hodin do 14 dnů, přičemž jejich délka závisela i na případné nedobytnosti pokuty. Trestáni byli neplatiči nájemného, pytláci lovící ryby nebo voraři pokoutně prodávající dřevo mimo místa k tomu úředně vyhražená. Dále byla Fišpanka shromaždištěm trestanců, kteří nastupovali nebo končili trest ve Svatováclavské trestnici. Pobývali v ní i lidé, jejichž domovská příslušnost musela být ověřena.

Další významnou skupinou obyvatelů obecní věznice byli hnanci. Jednalo se o zadržené osoby, jež měly být z nejrůznějších důvodů vypraveny „postrkem“, tedy pod policejním a četnickým dohledem do domovských obcí, aby se o ně postaraly. V rozmezí let 1872 až 1889 prošlo Fišpankou až sedm tisíc hnanců. Na Fišpanku byli dále soustřeďováni zcela nemajetní lidé, z nichž někteří byli zadrženi pražskou policií, lidé bez prostředků po opuštění nemocnic, i nalezenci propuštění po dosažení věku 16 let z nalezinců a váleční běženci. Většinou byli přiváženi dvakrát denně „zeleným Antonem“ z pražského policejního ředitelství. Totéž postihovalo i notorické tuláky, většinu neregistrovaných prostitutek, ale i osoby, které nemohly pro tělesnou sešlost pracovat.

Každý, kdo přišel na Fišpanku, byl vykoupán, jeho oděv vyčištěn a vydesinfikován a zadrženého prohlédl lékař. Při odchodu mohli dostat obnošený oděv a nemocní byli předáni do vězeňské nemocnice. Pražská městská věznice tedy byla nejen vězením pro krátkodobé odnětí svobody, ale především humanitárním zařízením.

V roce 1920 dostala Fišpanka název Filiálka zaopatřovacího ústavu, který však nikdy nebyl postaven. Ani staré budovy Fišpanky nebylo možno proměnit v moderní ústav s pracovnami, a tak byly v roce 1933 zbořeny a dvorek pod úrovní cesty vedoucí na Slovanský vrch byl zasypán sutí až do úrovně dnešních ulic. Dnes se v jejích místech nachází parčík Pod Slovany. Fišpanku nahradil později zřízený ústav v Krči tzv. Masarykovy domovy, nynější Thomayerova nemocnice.

Galerie: 
V těchto místech se nacházela Fišpanka (Foto M. Polák, únor 2021)
Zcela vpravo je na snímku brána do jižních zahrad Emauzského kláštera často mylně považována za bránu Fišpanky (Foto M. Polák, únor 2021)
V těchto místech se nacházela Fišpanka (Foto M. Polák, únor 2021)
Vjezd do Fišpanky se zeleným Antonem (Foto Eckert)
Městská věznice na mapě z r. 1924
Katastrální území

Název: Fišpanka

Instituce: Městská věznice král. hlav. města Prahy

Umístění: Parčík Pod Slovany, dříve č.p. 374-II

Zakoupeno: 1862

Zbořeno: 1933

Adresa
Na Poříčním právu
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 17.0508" N, 14° 24' 58.7952" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Blanka Kovaříková, Retro příběhy, Brána Praha 2020
Datum poslední aktualizace: 11.9.2023 12:18
Datum vytvoření: 20.3.2021 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?