Pod Slovany (Nové Město) (autor fotografie: Milan Polák)

Pod Slovany (Nové Město)

Sdílet

Tato ulice spojuje Plaveckou ulici a Na Moráni, kde se nachází i malá plocha zeleně. Ulice leží pod skalnatým návrším, na němž král Karel IV. založil v roce 1347 klášter slovanských benediktinů s kostelem Panny Marie a slovanských patronů sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa, známý jako Emauzy. V letech 1880–1887 byl kostel opraven a zvenčí regotizován. Po náletu v roce 1945 byly odstraněny jeho pobořené věže a dostavěny dvě nové, nápadné asymetrické věže. V roce 1990 byl klášter vrácen emauzským benediktinům se slovanskou liturgií, kteří se sem vrátili z exilu. Po nezbytných opravách byl kostel znovu slavnostně otevřen v roce 2003.

Nejstarší místní název tohoto prostranství pod návrším zněl Ozerov. V Trojické ulici bývala zahrada při čp. 397 U Prasátků, nazývaná v Ozerově. Starší název Vuozerov byl uváděn v roce 1574. Význam slova zřejmě souvisí se slovy ostrov, strouha, neboť zde vždy hrála důležitou roli voda.  V 18. a 19. století část ulice patřila k tehdejší Korunní, někdy po roce 1847 se její severní část pod ohradní zdí kláštera již jmenovala Pod Slovany.

Stará zástavba Podskalí byla asanována, byly postaveny nové činžovní domy a původní místní komunikace Korunní a Pod Slovany změnily svůj půdorys a byla vybudována nová ulice. Ta převzala první pomístní název Pod Slovany. Při ní se nachází malý parčík.

Katastrální územíHistorie názvu
Ozerov zřejmě do 18. století
Korunní od 15. století do 1850
Pod Slovany 1850 – dosud
Adresa
Pod Slovany
12800 Praha 2 Nové Město
Česká republika
50° 4' 17.3676" N, 14° 24' 58.4208" E
Datum poslední aktualizace: 18.2.2020 22:04
Datum vytvoření: 13.7.2018 13:47