Hlavní záložky

Pod Slovany (Nové Město)
Milan Polák
Věděli jste? Katastrální území Historie
Ozerov zřejmě do 18. století
Korunní od 15. století do 1850
Pod Slovany 1850 – dosud
Adresa
Pod Slovany
12800 Praha 2 Nové Město
Česká republika
50° 4' 17.3676" N, 14° 24' 58.4208" E
Sdílet
Pod Slovany (Nové Město)
Milan Polák

Pod Slovany (Nové Město)

Tato ulice spojuje Plaveckou ulici a Na Moráni. Leží pod skalnatým návrším, na němž král Karel IV. založil v roce 1347 klášter slovanských benediktinů s kostelem Panny Marie a slovanských patronů sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa, známý jako Emauzy. V letech 1880–1887 byl kostel opraven a zvenčí regotizován. Po náletu v roce 1945 byly odstraněny jeho pobořené věže a dostavěny dvě nové, nápadné asymetrické věže. V roce 1990 byl klášter vrácen emauzským benediktinům se slovanskou liturgií, kteří se sem vrátili z exilu. Po nezbytných opravách byl kostel znovu slavnostně otevřen v roce 2003.

Nejstarší místní název tohoto prostranství pod návrším zněl Ozerov. V Trojické ulici bývala zahrada při čp. 397 U Prasátků, nazývaná v Ozerově. Starší název Vuozerov byl uváděn v roce 1574. Význam slova zřejmě souvisí se slovy ostrov, strouha, neboť zde vždy hrála důležitou roli voda.  V 18. a 19. století část ulice patřila k tehdejší Korunní, někdy po roce 1847 se její severní část pod ohradní zdí kláštera již jmenovala Pod Slovany. Stará zástavba Podskalí byla asanována, byly postaveny nové činžovní domy a původní místní komunikace Korunní a Pod Slovany změnily svůj půdorys a byla vybudována nová ulice. Ta převzala první pomístní název Pod Slovany.

Věděli jste? Katastrální území Historie
Ozerov zřejmě do 18. století
Korunní od 15. století do 1850
Pod Slovany 1850 – dosud
Adresa
Pod Slovany
12800 Praha 2 Nové Město
Česká republika
50° 4' 17.3676" N, 14° 24' 58.4208" E
Datum poslední aktualizace: 4.2.2019 16:19
Datum vytvoření: 13.7.2018 13:47