Thomas Woodrow Wilson se narodil 28. prosince 1856 ve Virginii v rodině presbyteriánského pastora a docenta, který se v občanské válce angažoval na straně jižanské Konfederace. Studoval politologii a právo, stal se rektorem Princetonské univerzity, později byl zvolen guvernérem New Jersey a za demokraty pak vyhrál prezidentské volby. V roce 1914 zemřela jeho žena Ellen Wilsonová, následujícího roku se oženil s vdovou Edith Bollingovou Galtovou.
Americkým prezidentem (v pořadí 28.) byl v letech 1913–1921.Během války se angažoval v politických jednáních a po jejím skončení obdržel Nobelovu cenu míru.
Zemřel 3. února 1924 ve Washingtonu, D. C.

Na Hlavním nádraží je umístěna pamětní deska Woodrowa Wilsona.

Wilsonova ulice včetně jejího nejbližšího okolí prodělala celou řadu zcela zásadních proměn, stejně jako se často měnilo i pojmenování této ulice.
Na místě odstraněných hradeb se zakládaly sady a komunikaci se začalo od roku 1875 říkat Sadová. Po výstavbě metra a vybudování magistrály se Wilsonova stala součástí třídy Vítězného února, která vedla od Hlávkova mostu až k nuselskému mostu Klementa Gottwalda. 

Blahoslavený arcivévoda Karel František Josef (1877–1922) byl naším posledním panovníkem. Vládl v letech 1916–1918. Za první republiky nesla ulice jméno podle amerického prezidenta Hooverova. Ing. Herbert Clark Hoover (1874–1964) byl americký prezidentem v letech 1929–1933. Zasloužil se o dodávky potravin do Československa po první světové válce. Za války se ulic jmenovala podle skladatele Richarda Wagnera, po osvobození se název vrátil na Hooverova a pak ještě k Wilsonově ulici. Od roku 1952 se stala součástí třídy Vítězného února.
Název Wilsonova byl třídě navrácen 22. března 1990.
 

Katastrální územíHistorie názvu
Sadová třída 1875–1916
arcivévody Karla Františka Josefa 1916–1917
císaře a krále Karla 1917–1919
Sadová 1919–1923
Hooverova 1923–1940
Richarda Wagnera 1940–1945
Hooverova 1945–1947
Wilsonova 1947–1952
Vítězného února 1952–1990
Wilsonova 1990–dosud
Adresa
Wilsonova
11000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 5' 8.952" N, 14° 26' 12.3756" E
Datum poslední aktualizace: 29.10.2020 16:56
Datum vytvoření: 13.7.2018 14:02