Škrétova 70/10. Foto: P. Líbal

Novorenesanční nájemní dům, Škrétova čp. 70/10 (Vinohrady)

Místo, kde stojí blok nájemních domů ohraničený Škrétovou, Římskou, Rubešovou a Anglickou ulicí, se nachází nedaleko bývalých novoměstských hradeb, resp. v prostoru před touto zrušenou fortifikací. Na lokalitě také stálo Teatro salone italiano, zvané Averino.

Historie

Nájemní dům čp. 70, postavený roku 1882, navrhl architekt a stavitel Hans Pichler. Pro firmu B. Bráf a spol. proběhly stavební úpravy, týkající se suterénu, roku 1924 a roku 1930 pro truhlářskou dílnu. Další, spočívající také v osazení nových výkladních skříní, se uskutečnily roku 1938 pro živnost výroby šněrovaček, podprsenek a prádla. Roku 1957 projektoval V. Cihelka pro Mototechnu a roku 1994 vznikl projekt pro indickou restauraci Taj Mahal. Dům se stal roku 2003 nemovitou kulturní památkou.

Popis

Nárožní novorenesanční dům tvoří dvě třípatrová křídla, která svírají ostrý úhel. Hlavní vstup, směřující do Škrétovy ulice, resp. k Čelakovského sadům, rámují dva sloupy, nesoucí balkón. Obdélná okna mají v 1. patře trojúhelné frontony, v 2. patře rovné členěné římsy a ve 3. patře je završují segmentové frontony. Mezi 2. a 3. patrem probíhá bohatě zdobená kordonová římsa.

Dispozice křídel je dvoutraktová, sestavená pomocí soustavy tří světlíků, na které ve dvorním křížení navazuje schodiště s kruhovým půdorysem. Původní projekt navrhl rozměrné byty bez vnitřních koupelen, ale s vlastními suchými záchody. Dům má velmi hodnotné interiéry s architektonicky bohatě ztvárněným vestibulem a mimořádně kvalitním schodišťovým prostorem. Ve vestibulu nalezneme novorenesanční štukovou kolorovanou výzdobu kazetového stropu, doplněnou ve středních částech kazetových polí malířskou ornamentální výmalbou. Dále se zde nacházejí dvoje dveře do bytů a kyvné dveře s novorenesančním dřevěným vyřezávaným nástavcem ukončeným tympanonem.

Autor

Architekt a stavitel Hans Pichler (19. 5. 1837 - 24. 4. 1908) působil převážně v Praze. Stavitelem se stal dle dekretu místodržitelství ze dne 27. září 1870 a na základě výměru magistrátu z 6. října téhož roku. Z jeho další tvorby je známa pouze nástavba 2. patra paláce Losyho z Losinthalu v Hybernské ulici na Novém Městě pražském z roku 1872.

Současnost

V parteru se nacházela indická restaurace, která zde však v současnosti již nefunguje. Dům slouží jako bytový.

Galerie: 
Škrétova 70/10. Foto: P. Líbal
Škrétova 70/10. Foto: P. Líbal
Škrétova 70/10. Foto: P. Líbal
Škrétova 70/10. Foto: P. Líbal
Škrétova 70/10. Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Škrétova čp. 70/10, Římská čp. 70/2, Praha 2 – Vinohrady

Autor:Hans Pichler

Realizace:1882

Adresa
Římská 70/10
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 41.6604" N, 14° 25' 54.6528" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 915
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 502-503
Datum poslední aktualizace: 13.2.2023 9:12
Datum vytvoření: 12.2.2023 10:24

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?