Dům Škrétova 4. Foto P. Líbal

Nájemní dům Škrétova č.p. 43/4 (Vinohrady)

Ve Škrétově ulici pochází většina domů na východní straně již z osmdesátých let 19. století, ale některá průčelí prozrazují, že stavby, jako tento nájemní dům, prošly pozdějšími úpravami a modernizacemi.

Historie

Třípatrový novorenesanční nájemní dům si nechal v letech 1881 až 1882 vybudovat Emanuel Rauš pražským stavitelem Václavem Džbánkem. Šlo o jeden z prvních vinohradských trojtraktových domů s klozety pod uzavřením a s dvojicí bytů na patře. Roku 1932 Vilém Kvasnička zahustil dispozici, spojil toalety s koupelnami, zvýšil počet bytů na podlaží a dům navýšil o 4. patro. Na fasádu připojil dva balkony a puristicky ji očistil.

Popis

Průčelí čtyřpatrového domu je sedmiosé. V přízemí tvoří prostřední osu vysoké dřevěné bohatě profilované vstupní dveře s proskleným nadsvětlíkem. Jednotlivá podlaží jinak prakticky bezozdobné fasády oddělují subtilní římsy, jen mezi 3. a 4. patrem je větší původně hlavní římsa s dolními deskami, evokujícími antická mutuli. Čtyřdílná okna jsou vertikální obdélná. V 1. a 2. patře se před prostřední osou nacházejí balkony na obdélném půdorysu, které mají plná zábradlí, proražená jen vepředu malými horizontálními otvory.

Autoři

Václav Džbánek (? – 17. 4. 1890) se stal stavitelem podle výnosu c. k. místodržitelství ze dne 11. února 1880 a magistrátního výměru ze dne 18. února 1880. Přestavoval historické budovy, ale také navrhoval novostavby, převážně ve stylu vrcholného historismu, resp. novorenesance. Na Vinohradech například, vedle realizací několika nájemních domů, v letech 1885 až 1886 adaptoval Vilu Dolní Kozačka.

Václav Kvasnička (3. 8. 1885 Třeboň – 26. 11. 1969 Praha) studoval v letech 1907 až 1910 na Uměleckoprůmyslové škole u Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si roku 2021 připomínáme. Kvasničkova tvorba oscilovala mezi neoklasicistní a moderní architekturou. Často spolupracoval se spolužákem Janem Mayerem, s nímž navrhoval také nemocniční a technické stavby. K jejich nejvýznamnějším pražským realizacím patří staroměstská nemocnice Na Františku nebo transformační stanice Elektrických drah na Malé Straně.

Současnost

Dům je vizuálně v dobré stavu, má barevně jednotnou fasádu a původní okenní výplně i vchodové dveře.

Galerie: 
Dům Škrétova 4. Foto P. Líbal
Dům Škrétova 4, detail. Foto P. Líbal
Dům Škrétova 4, plán. Zdroj: Archiv ÚMČ Praha 2.
Katastrální území

Umístění: Škrétova 4, č.p. 43/XII., Praha 2 – Vinohrady

Architekti: Václav Džbánek, Vilém Kvasnička

Realizace: 1881 - 1882

Přestavba: 1932

Adresa
Škrétova 4
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 38.964" N, 14° 25' 54.6348" E
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 904-905.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 152-153, 355.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:55
Datum vytvoření: 19.4.2021 22:34

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?