Románský most, pozůstatek. Foto D. Broncová, listopad 2020

Románský most (Vyšehrad)

Zbytky románského mostu jsou součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Lze je vidět na okraji Vyšehradských sadů. Jsou dokonce jednou z nejstarších památek svého druhu v Evropě.

Historie:

Český král Vratislav I. (1031–1092) si na prastarém hradišti ­­­– Vyšehradě postavil panovnické sídlo a vládl zde v letech 1061–1092. Jako kníže se jmenoval Vratislav II, jako král byl nazýván Vratislavem I. Jeho rezidence se stala i centrem politické moci v zemi. Král Vratislav tu je i pohřben. Kromě kostela sv. Petra a Pavla (původně románská bazilika), na jehož stavbu údajně sám nosil kameny na zádech, dal postavit i most. Spojoval baziliku s královskou akropolí. Podobné spojovací chodby z 12. století jsou známy také z Pražského hradu. Most na Vyšehradě sloužil od 11. do 15. století. Netvořil průjezd k bráně a neměl obrannou funkci, jak se odborníci dříve domnívali.

Zbytky mostu archeologové odkryli během průzkumu v letech 1931–1932 (za vedení doc. Dr. Karla Gutha, 1883–1943), poté v roce 1978. Další průzkum zde proběhl pod vedením PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc., (* 1935), a to v letech 1989–1990. Pozůstatky byly odkryty při jižní straně kněžiště kapitulního kostela. Další archeologický průzkum probíhal v okolí purkrabství a knížecího paláce v roce 2003 a v kostele v letech 2011–2014. Na nákresu B. Nechvátala (viz obr.) je plánek Vyšehradu z 11. a 12 století: 1 – královský palác, 2 – rotunda sv. Jana Evangelisty, 3 –  kostel sv. Klimenta, bazilika sv. Petra a Pavla, 5 – hřbitov u baziliky, 6 – kapitulní dům, 7 – románský most, 8 – bazilika sv. Vavřince, 9 – hřbitov u baziliky, 10 – rotunda sv. Martina, 11 – hřbitov u rotundy

Stavba:

Most je postaven z opukových kvádříků stloukaných kladivem a šikmo položených plochých opukových kamenů. Původně byl dlouhý pravděpodobně 23 metrů a překlenoval mělký hradební příkop. Dosahoval až ke zdivu zaniklé románské baziliky a byl přizděn na spáru k její jižní lodi. Jeho podlaha byla pouze o 20 cm níž než podlaha kostela. Průměrná šířka mostu je 5,30 m. První průzkum odhalil úsek dlouhý asi 12 m, archeologové pak odkryli dalších skoro 5 metrů směrem k bazilice. Jediný oblouk mostu, který byl odkryt, je zaklenutý lehce stlačenou valenou klenbou o šíři 280 cm. Klenba je nasazená na 70–100 cm vysoké patky, které tvoří metr široké základové pasy. Boční stěny klenby byly zakryty náspem.

Současnost:

Románský most se nachází pod úrovní dnešního terénu na severním okraji Vyšehradských sadů. Na boční zdi před vchodem k vykopávkám je zavěšena pamětní deska Románský most. Stavba z poslední třetiny 11. stol. ... Most je nyní překryt železobetonovou deskou a jeho čelní strana je otevřena do sadů. Zde je zamřížované okno, kterým si lze prohlédnout unikátní nález. Mostní oblouk a část opukové zdi je také možné vidět v rámci komentované prohlídky s průvodcem.

Galerie: 
Šikmo kladené opukové kameny. Foto D. Broncová, r. 2020
Odkryté zbytky mostu během průzkumu. Foto M.. Polák, 2003
Archeologický průzkum v okolí purkrabství a knížecího paláce v roce 2003. Foto M. Polák
Vratislav I. – nástěnná malba v rotundě ve Znojmě
Rekonstrukce Vyšehradu podle B. Nechvátala
Katastrální území

Název: Románský most

Umístění: Vyšehradské sady, Štulcova ulice

Výstavba: konec 11. století

 

Adresa
Vyšehradské sady
Štulcova
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 51.2892" N, 14° 25' 5.196" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Augusta, P. : Vyšehrad. Praha : Milpo 2004.
Datum poslední aktualizace: 29.5.2023 18:14
Datum vytvoření: 29.1.2021 16:29

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?