B.Nechvátal
Post Bellum
Věděli jste?
Narození
4.1.1935
Katastrální území
Sdílet
B.Nechvátal
Post Bellum

Bořivoj Nechvátal

Vědec, archeolog a historik, jehož profese a život jsou půl století bytostně spjaty s Vyšehradem. V roce 2014 zde učinil s kolegy objev, který mění pohled na naše nejstarší dějiny.

PhDr. Bořivoj Nechvátal CSc. se narodil 4. ledna 1935 v Berlíně, kde jeho otec pracoval na konzulátu. Po obsazení Československa v roce 1939 se rodina přestěhovala do pražských Střešovic. O historii se začal zajímat již v dětství díky četbě starých pověstí. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1953 – 1958 na Filosofické fakultě Karlovy university prehistorii a historii. Již během studií externě pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV (AÚ ČSAV) na výzkumu Pražského hradu. Po studiích v roce 1958 do AÚ ČSAV nastoupil a působil zde celý profesní život. Prováděl různé záchranné akce a později větší archeologické a historické výzkumy na území celých Čech. V letech 1963-1968 například zkoumal rozsáhlé pohřebiště v Radomyšli.

V roce 1966 ho ředitel AÚ ČSAV pověřil vedením archeologického výzkumu na Vyšehradě, kterému nakonec zasvětil takřka padesát let svého života. V roce 1968 objevil v lokalitě dnešního kostela sv. Petra a Pavla základy jedné z největších sakrálních staveb a při dalších výzkumech v letech 2011-2014 s kolegou Ladislavem Varadzinem zjistili, že se jedná o byzantskou stavbu, což zcela překračuje dosavadní poznání o naší minulosti. V roce 1990 se podílel na založení Společnosti Vyšehrad při Vyšehradské kapitule. Na svém kontě má řadu odborných publikací a přednášek pro veřejnost. Nemalou měrou přispěl k popularizaci archeologie a historie Vyšehradu pro širokou veřejnost.

(Zpracováno dle zdrojů Post Bellum a Vyšehradská kapitula)

Věděli jste?
Narození
4.1.1935
Katastrální území
Datum poslední aktualizace: 10.7.2019 15:36
Datum vytvoření: 10.7.2019 15:30