Škola na dobové pophlednici

ZŠ a SŠ Praha 2, Vinohradská, Vinohradská čp. 920/54, Slezská čp. 920/21 (Vinohrady)

Škola V Sadech, Raisova škola, ZUŠ Ilji Hurníka

S tím jak se Královské Vinohrady měnily z příměstské obce na vzkvétající a dynamicky rostoucí moderní město, přibývala potřeba výstavby nových školních budov. Jedna z největších se rozprostírá mezi ulicemi Vinohradskou a Slezskou s jedním uličním průčelím do Sadů Svatopluka Čecha.

Historie

S výstavbou školy V sadech či U Tržnice, jak se jí v době vzniku říkávalo, se započalo v roce 1895. Tak jako u ostatních škol v té době, vyhotovil plány architekt Antonín Turek podle návrhu Josefa Franzla. Stavbu řídil Ferdinand Hauptmann. Škola zaujímající prostor mezi ulicemi Slezskou a Vinohradskou měla 23 učeben, prostornou tělocvičnu se šatnou, velkou kapli sv. Vojtěcha, po dvou ředitelnách, sborovnách a kabinetech, neboť byla určena pro I. obecní školu chlapeckou a I. obecnou školu dívčí, které do té doby sídlily ve škole Na Smetance. Ve školní budově V sadech bylo pro měšťanskou chlapeckou školu vystavěno v roce 1897 severní křídlo (dnes Hudební škola Ilji Hurníka) a chlapecká měšťanská škola zde zahájila výuku ve školním roce 1897/1898.Oddělená výuka dívek a chlapců na českých vyšších školách byla definitivně zrušena výnosem ze dne 16. června 1921.

Vysvěcena byla 13. prosince 1896 monsignorem generálním vikářem Dr. Fr. Hrádkem za asistence místního duchovenstva a za účasti starosty Královských Vinohrad Josefa Víška a jeho náměstka Aloise Bureše.  Škola sloužila rovněž II. měšťanské dívčí škole. Jako ředitel zde působil spisovatel Karel Václav Rais, podle něhož se úředně přejmenovala na Raisovu školu. Hlavní město pak nechalo na budovu ve Slezské ulici umístit pamětní Raisovu desku, kterou zhotovil sochař Pokorný. Deska byla odhalena 23. listopadu 1929. Škola se nachází na půdorysu písmene E.

Poškození za války

Během náletu spojenců na popeleční středu v únoru 1945 byla budova zasažena a vážně poškozena. Ještě téhož roku však bylo poškozené průčelí do Šumavské ulice a vnitřní křídlo opraveno.

Současnost

V roce 1951 byla provedena přístavba třetího a čtvrtého patra podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka.

Dnes je budova sídlem Základní umělecké školy Ilji Hurníka, spravované hlavním městem Prahou a Domu dětí a mládeže Prahy 2, s vchodem ze Slezské ulice čp. 920/21. Vchod z Vinohradské třídy čp.  920/54 pak slouží potřebám Základní školy praktické a Střední školy. Zřizovatelem je opět Magistrát hlavního města Prahy.

Architekti

Český architekt, žák a následovník Josefa Schulze, vrchní městský inženýr a budovatel Královských Vinohrad Antonín Turek se narodil 8. prosince 1861 v Praze, zemřel 30. září 1916 v Praze na Královských Vinohradech.

Rodák z jihozápadní Moravy, architekt, teoretik a památkář Bohumír Kozák se narodil 4. prosince 1885 ve Velké Lhotě, dnešní části Volfířova a zemřel 1. dubna 1978 v Praze.

Galerie: 
Reprodukce z knihy z roku 1898 "Politický a školní okres Vinohradský"
Škole v roce 2021 (Foto M. polák)
Poškození po náletu v únoru 1945
Dobové pohlednice se sady a se školou.
Dobové pohlednice se sady a se školou.
Katastrální území

Název: Raisova škola

Umístění: Vinohradská čp. 920/54, Slezská čp. 920/21

Název: ZUŠ Ilji Hurníka

Umístění: Slezská čp. 920/21

Návrh: Josef Franzl

Architekt: Antonín Turek

Stavitel: Ferdinand Hauptmann

Výstavba: 1895

Přístavba 3. a 4. patra: 1951

Architekt: Bohumír Kozák

Adresa
Vinohradská 54
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 36.696" N, 14° 26' 36.0852" E
Odkazy a literatura:
Rais K., Turek A.: Politický a školní okres Vinohradský, J. Otto, Praha 1898
Datum poslední aktualizace: 5.3.2023 15:58
Datum vytvoření: 8.2.2023 10:30

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?