Buk červenolistý, Čechovy sady v zimě

Sady Svatopluka Čecha (Vinohrady)

Sady Svatopluka Čecha se rozkládají mezi ulicemi Vinohradskou, Slezskou, Šumavskou a U Vodárny. Jejich rozloha je 2,33 ha a leží ve výšce 250–265 metrů n. m.

V místě dnešního parku se kdysi rozkládaly Růžové sady, které založil na svých rozlehlých pozemcích za Žitnou branou Jakub baron Wimmer na konci 18. století. Původně zde stávala usedlost Nigrinka. Sady ležely jen kousek za městskými hradbami, a tak se staly častým cílem nedělních výletů mnohých Pražanů. V roce 1893 byly jeho pozemky rozparcelovány a na nich postaveny činžovní domy, jen malá část se zachovala v podobě Městských sadů, které byly po slavném básníku pojmenovány ještě za Čechova života v roce 1903. Dodnes se v parku zachoval nejen směr, ale také rozdělení tehdy vysázených alejí.

Tzv. Městský park (nebo Městský sad) byl zřízen hned po roce 1893 a na jeho úpravě se podílel tehdejší vrchní městský zahradník K. Gabriel. Je zde zastoupeno přes padesát druhů dřevin. Ve východní části (směrem k náměstí Jiřího z Poděbrad) stojí zbytek starého stromořadí, dále zde rostou lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), javory mléče (Acer platanoides), jerlín japonský (Sophora japonica) a břestovec východní, nápadný je jírovec červený a nejhodnotnějším stromem je letitý buk lesní červenolistý (Fagus sylvatica ´Atropunicea´). V západní části kolem pomníku Svatopluka Čecha a nádrže s vodotryskem rostou javory mléče, javory horské a trnovníky bílé kulovité. Autorem bronzového pomníku je Jan Štursa, instalován sem byl v roce 1924.

Za druhé světové války byla v dolní části vybudována protipožární nádrž, která zůstala zachována a dnes slouží jako tzv. zahradní bazén s fontánou. V západní části je od roku 1980 větrací šachta metra A. Na východní straně jsou dvě hřiště mateřských škol, veřejnosti nepřístupná.

Park je pojat v historizujícím krajinářském a novobarokním stylu, lehce je ovlivněn také secesí. Původně byl na východní straně hlavní průhled směrem od Kladské ulice k chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Vybudováním dětského hřiště a venkovního sportovního areálu, rovněž vzrostlým stromovím, je průhled ke kostelu již zastíněn.

Sady Svatopluka Čecha jsou součástí skupiny blízkých parků. Jde o nedaleké Riegrovy sady a park na náměstí Jiřího z Poděbrad. Na Sady Svatopluka Čecha přímo navazuje za Slezskou ulicí zelení lemované veřejně přístupné dětské hřiště U Vodárny a přes ulici Korunní pokračují Sady bratří Čapků až k ulici Slovenské, které byly v roce 2015 vyčleněny z Bezručových sadů. Toto jméno zůstalo zachováno pro část parku mezi ulicemi Slovenská a Francouzská. Odtud nejsou daleko ani Havlíčkovy sady zvané též Grébovka.

V září roku 2002 došlo na základě objednávky městské části Praha 2 k obnově parku firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. Byla zachována původní struktura parku do plochy protáhlého úzkého obdélníku s osou východ západ, kde je vkomponována okružní cesta, na západě květinový parter a terasa se stromovím. V roce 2018 byly vydlážděny prošlapané trasy spojující ulici Chodskou s ulicí U Kanálky a západní roh parku k Vinohradské ulici. Také byla nově vydlážděna rozšířená zákoutí podél jižní parkové cesty.

Část soboru věcí Sadů Svatopluka Čecha byla v roce 2003 rozhodnutím Ministerstva kultury v roce 2003 prohlášena za nemovitou kulturní památku. Jako součást památky k. ú. Vinohrady jsou v rozhodnutí uvedeny parcely č. 1934/1 (park) a 1934/2 (bazén). Nicméně parcela 1934/2 je dnes výdech z metra.

Park je bezbariérový a veřejně přístupný po celý rok.

Galerie: 
Dnešní Vinohradská třída s (dnešními) Sady Sv. Čecha vpravo
Katastrální územíHistorie
Růžové sady 18. století
Městský sad 1893–1903
Sady Svatopluka Čecha 1903–dosud
Adresa
Sady Svatopluka Čecha
12000 Praha 2 Vinohrady
Česká republika
50° 4' 35.886" N, 14° 26' 47.436" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 20.2.2021 17:10
Datum vytvoření: 12.10.2018 13:49

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?