V zimě roku 2019 (autor fotografie: Dagmar Broncová)

Sady bratří Čapků (Vinohrady)

Část někdejších Bezručových sadů ležící v Praze 2 získala nové pojmenování  - Sady bratří Čapků - v roce 2016. Karel a Josef Čapkovi jsou s Prahou 2 nerozlučně spjati, na Vinohradech bydleli a v Divadle na Vinohradech působili. 

Na samém okraji Vinohrad se necelých pět minut chůze od Riegrových sadů rozkládají Sady Svatopluka Čecha, volně spojené se Sady bratří Čapků, které byly donedávna známé jako Bezručovy sady. Po slavném básníkovi byly pojmenovány v roce 1928. Jsou pozůstatkem bývalých nádherných sadů z konce 18. století.

Po třicetileté válce byly Vinohrady tak zpustlé, především jejich část u Ječné ulice, že se jim začalo říkat Sahara. Avšak na konci 18. století se objevil mecenáš, který se zasloužil o jejich znovuoživení, baron Jakub Wimmer. Za Žitnou branou, na pozemcích hospodářství Kravín, usedlosti Šafránka a dalších čtyř zahrad dal vybudovat aleje a Růžové sady. Byly za městskou branou jen kousek cesty, a tak se staly častým cílem nedělních výletů mnohých Pražanů. V roce 1893 byly pozemky rozparcelovány a na nich postaveny činžovní domy; jen malá část se zachovala v podobě Městských sadů. Jakub Wimmer byl i po své smrti všeobecně znám mimo jiné jako „zakladatel zeleni na nynějších Vinohradech“. ,

Městský sad byl zřízen v roce 1903 a na jeho úpravě se podílel tehdejší vrchní městský zahradník K. Gabriel. Především severní parterová část mezi ulicí Dykovou a Korunní vznikla podle jeho projektu. Část, která leží mezi ulicemi Korunní, Kladskou, U Vodárny, Slovenskou a Francouzskou má rozlohu téměř 3 ha. Leží v nadmořské výšce 238–276 m. Tento Městský sad vznikl zásluhou představitelů tehdejší vinohradské radnice, kteří dokázali uhájit část pozemků pro veřejné zájmy, takže plocha nebyla zastavěna domy, ale naopak tu byl dán prostor zeleni. Již před rokem 1890 je na plánu města Vinohrad patrný půdorys parku.

Sady jsou nyní jsou v péči Odborů zeleně dvou městských částí, neboť právě tudy, Slovenskou ulicí, vede hranice mezi Prahou 2 a Prahou 10. Horní část u Vinohradské vodárny patří městské části Praha 2. Park je ve tvaru dvou na sebe kolmých obdélníků. Dříve stávala v horní části při ulici U Vodárny nápadná bronzová busta Petra Bezruče, za níž se tyčila vodárenská věž. Byla sem umístěna v roce 1965. Autorkou busty byla ak. sochařka Jaroslava Lukešová (1920–2007).

V roce 2007 zde proběhla díky péči městské části Praha 2 celková rehabilitace. Vznikl nový centrální trávník, prostor pro vodní plochu, můstek, byly upraveny cesty a vysázeny nové túje a keřové oplocení, byly kultivovány nádherné záhony růží. Byly obnoveny stromové aleje, vybudována nová odpočívadla a vyměněno veřejné osvětlení. V celých sadech roste několik běžných dřevin, jako je javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), několik jehličnanů, šeříky (Syringa vulgaris). Nápadný je červenolistý buk lesní (Fagus sylvatica ´Atropunicea´) a v pokračování Lužické ulice je půvabné stromořadí katalp trubačovitých (Catalpa bignonioides). Na okraji parku je několik letitých stromů, pozůstatek původní dvojité stařičké aleje javorů mléče v Kladské ulici. Z významných dřevin lze ještě uvést panašovaný javor klen (Acer pseudoplatanus ´Spaethii´), jenž má průměr kmene 70 cm;  mohutné jerlíny japonské (Sophora japonica) a borovici vejmutovku (Pinus strobus). Před zahradní restaurací každého upoutá růžově kvetoucí jírovec červený.

V roce 2016 byl park přejmenován na současný název Sady bratří Čapků. Karel a Josef Čapkovi jsou s Prahou 2 nerozlučně spjati, na Vinohradech bydleli a v  Divadle na Vinohradech působili. Část patřící Praze 10 si ponechala název Bezručovy sady. Na působení bratří Čapků v Divadle na Vinohradech upomíná pomník bratří Čapků na náměstí Míru.

V areálu sadů se v těsné blízkosti proslulé Základní školy Kladská nyní nachází oblíbená restaurace se zahrádkou Kafárna, která původně sloužila jako mateřská škola, a to již od roku 1956. Pod ní se terén prudce svažuje dolů směrem k Francouzské ulici, a na lomu plochy (zároveň na hranici s MČ Praha 10) byl vystavěn sportovní areál. Blízkou dominantou je kromě vodárenské věže ještě Husův sbor, postavený v letech 1930–1935. Nedávno byl objekt citlivě zrekonstruován, včetně vysoké věže zvonice, kam byly umístěny tři nové zvony.

Park je volně a bez omezení přístupný po celý rok.

Galerie: 
Dolní část sadů s věží Husova sboru
stromořadí katalp merzi Lužickou a Hradešínskou ulicí
květ katalpy
Katastrální územíHistorie
Růžové sady 18. století
Městský sad (1893) 1903–1928
Bezručovy sady 1928–2016
Sady bratří Čapků 2016 – dosud
Adresa
Vinohrady Praha 2
Česká republika
50° 4' 29.37" N, 14° 26' 53.4732" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 6.2.2023 16:34
Datum vytvoření: 11.2.2019 18:49

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?