Kaple Božího těla

Kaple Božího těla na Karlově náměstí (Nové Město)

Kostel Božího těla

Zděná Kaple Božího těla zdobila Karlovo náměstí téměř 400 let.

Byla postavena na místě původní dřevěné věže. Kamenná kaple byla vystavěná v gotickém slohu na půdorysu osmicípé hvězdy. Centrální hranolová věž měla čtvercový půdorys, kolem níž byl umístěn věnec osmi kaplí. Kolem nich byla hradební zeď s cimbuřím na půdorysu čtyřlístku.

Historie

Uprostřed Karlova náměstí v ose Ječné ulice vystavěl císař Karel IV. dřevěnou věž, v níž se od roku 1354 každý rok na první pátek po Velikonocích vystavovaly svaté ostatky, které získal Karel IV. Jednalo se o Longinovo kopí, hřeby a trny z Kristovy koruny, houbu, dřeva kříže, kusy Kristových rouch a z ubrusu z Poslední večeře a další. Tento svátek se nazýval svátkem svatého kopí a hřebů Páně a věž se stávala cílem poutníků, kteří zaplnili celé náměstí. Na tuto tradici se navázalo i po vybudování kamenné kaple Božího těla v letech 1382-1393. Velká koncentrace věřících při svátku byla příležitostí, jak vyhlásit různá ustanovení, například Basilejská kompaktáta (1437), jejichž desky byly pak vsazeny přímo do zdi kaple. Do roku 1610 se zde pravidelně konala smuteční procesí, která vypravovala pražská univerzita při příležitosti výročí smrti císaře Karla IV.

Poslední útočiště

Kaple sloužila rovněž pohřbům, zejména univerzitních profesorů a vědců. V roce 1622 zde byl jako poslední pochován Jan Campus Vodňanský. Kapli obklopoval malý hřbitůvek, ale poutníci, kteří v den pouti ke kapli Božího těla zemřeli, byli pochováváni u kostela sv. Longina.

Poslední roky

Kaple se dočkala rekonstrukce v roce 1609, v roce 1622 ji získalo do správy Tovaryšstvo Ježíšovo, které si zřídilo svou rezidenci v domech u kaple. Jezuité původně plánovali kolem kaple zbudovat novou kolej, ale nakonec se rozhodli pro prostor v jihovýchodní části náměstí. Nová velká kolej zde skutečně vznikla a její dominantou se stal kostel sv. Ignáce z Loyoly. Přesto si kapli Božího těla jezuité udrželi až do zrušení řádu v roce 1773. V roce 1784 byla kaple odsvěcena a v roce 1789 prodána Václavu Lieberovi ke zboření, neboť překážela komunikaci vedoucí v ose dnešní Ječné ulice.

Galerie: 
Dobytčí trh s kaplí Božího těla
Kaple Božího těla na obrázku vpravo
Kaple Božího těla, rekonstrukce podoby
Katastrální území

Datum výstavby: 1393

Zbořena: po roce 1789

Adresa
Karlovo náměstí
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 32.7072" N, 14° 25' 11.8092" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 16.2.2024 10:26
Datum vytvoření: 16.3.2020 18:05

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?