Železniční most

Železniční most (Vyšehrad)

Rašínovo nábřeží (Výtoň)−Smíchovské nábřeží, Praha 2−Vyšehrad
konstruktér Jan Kolář
1871, 1900−1901

Železniční most:

Spojovací trať z vinohradského tunelu zahýbá vpravo, překonává údolí Botiče klenutým kamenným viaduktem a za výhybnou Vyšehrad pokračuje po kamenném viaduktu na druhý pražský železniční most. Původně měl most o celkové délce 296 metrů − tvořený přímopásovými příhradovými nosníky se zkosenými konci − 5 polí o rozpětí 58 metrů, jejichž nýtovanou konstrukci vyrobila v roce 1871 Harkortova strojírna v Duisburku podle návrhu inženýra Augusta Köstlina.

Popis:

Zrnité svářkové železo se však ukázalo nedostatečně nosným, navíc jednokolejný most kapacitně nevyhovoval. I když byly jeho pilíře postaveny tak, aby mohly nést konstrukci pro druhou kolej, byl v letech 1900−1901 vybudován most zcela nový, podle návrhu konstruktéra Jana Koláře. Nové pilíře vybudovala maďarská firma Gregersen a synové, každé ze tří polí dodala jedna z pražských mostáren − První českomoravská strojírna, Pražská akciová strojírna (dříve Ruston a spol.) a Bratři Prášilové a spol. Firma bratří Prášilů rovněž provedla výměnu mostních polí. Příhradové konstrukce s poloparabolickou horní pásnicí, z plávkové oceli − o rozpětí 72 a šířce 8,1 metru, každá o váze 560 tun − byly smontovány na lešení zřízeném podél starého mostu
a osazeny po vysunutí původní konstrukce na demontážní lešení. Vysouvání a zasouvání se provádělo pomocí hydraulických zvedáků, jeřábů a kladkostrojů, konstrukce byly uloženy buď na zvláštních vozících, nebo na železných koulích. Výměna celého mostu zabrala jen jediný den, samotné vysunutí staré konstrukce o 7,5 metru trvalo 5 hodin, už po poledni téhož dne byly na své místo zasunuty během pouhých 25 minut nové nosníky. Druhý den proběhla úspěšná zatěžkávací zkouška třemi lokomotivami s plně vyzbrojenými tendry a dvěma naloženými čtyřosými nákladními vozy.

Současnost:

Od roku 1999 se uvažuje o náhradě mostu novým trojkolejným, který by měl sloužit i silniční dopravě. Roku 2004 byl soubor železničních mostů Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov prohlášen za nemovitou kulturní památku. Od této doby se uvažuje o doplnění nového dvoukolejného mostu vedle toho stávajícího.

Galerie: 
Železniční most
Železniční most
Katastrální území
Adresa
Vyšehradská
12800 Praha 2 - Vyšehrad
Česká republika
50° 4' 1.4592" N, 14° 24' 49.0032" E
Odkazy a literatura:
Jan Fischer-Ondřej Fischer, Pražské mosty, Praha 1985.
Lukáš Beran-Vladislava Valchářová (ed.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2007, s. 51, 130.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?