Římská 1389/42. Foto: P. Líbal

Funkcionalistický nájemní dům, Římská čp. 1389/42 (Vinohrady)

Zástavba bloku domů, nacházejícího se východně od Vinohradského divadla, vznikala postupně částečně na území usedlosti Eichmanka (Štikovna), částečně na bývalém Seidlově poli. Současná podobě se utvářela od počátku 20. století do konce třicátých let téhož století. Většina domů vyrostla na „zelené louce“, jen v ojedinělých případech nahradila stavba staršího předchůdce, což se týká i domu čp. 1389.

Historie

Funkcionalistický nájemní dům, postavený roku 1938 na místě starší historizující stavby, navrhl pro Františku Hofmannovou architekt a stavitel Vilém Hofmann. Pod plány je též podepsána stavební firma Dr. Ing. Kauder a Weisskopf z Prahy, která se podílela na výstavbě.

Popis

Šestipatrový řadový dům má hlavní fasádu se čtyřmi okenními osami, pouze parter je pětiosý s hlavním vstupem v centru. Dveře jsou prosklené s geometricky tvarovanou kovovou mříží. Východní osa je umístěna v mělkém Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýři, zavěšeném mezi 1. až 6. patrem, který kompozičně navazuje na sousední dům čp. 2312. Ostatní partie průčelí završuje terasa s kovovým zábradlím před ustupujícím nejvyšším podlažím. Obdélná horizontální okna v omítkové fasádě jsou většinou pětidílná, pouze v třetí ose od východu jsou šestidílná.

Dům má dvůr ve vnitrobloku a dvorní průčelí člení ve východní části delší průběžné balkóny s kovovým zábradlím. V západní části se nacházejí menší balkóny s obdobným zábradlím.

Stavba s klasickou trojtraktovou dispozicí má železobetonovou konstrukci a díky tomu se ve středním traktu nacházejí zdvojená sociální zařízení. Dvouramenné schodiště osvětlené sloupcem velkých vertikálních oken se nachází ve dvorní části dispozice.

Autor

O architektu a staviteli Vilému Hofmannovi (* 18. června 1897 – 26. července 1942) existuje jen minimum informací.

Současnost

Dům je vizuálně v dobrém stavu a slouží bytové funkci.

Galerie: 
Římská 1389/42. Foto: P. Líbal
Římská 1389/42. Foto: P. Líbal
Římská 1389/42. Foto: P. Líbal
Římská 1389/42. Archiv P. Líbala
Římská 1389/42. Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Římská 42, čp. 1389/XII, Praha 2 – Vinohrady

Autor:Vilém Hofmann

Realizace:1938

Adresa
Římská 1389/62
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 35.3064" N, 14° 26' 17.1564" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 997
Jan E. Svoboda – Jindřich Noll, Praha 1919 – 1940, Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000, s. 277
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 11:38
Datum vytvoření: 26.1.2023 16:21

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?