Měšťanský dům U Zítků, Vodičkova čp. 12/5 (Nové Město)

dům U Zídků, Vačkářovský dům, Harovnický dům

V jádru gotický dům postavený na nepravidelném půdorysu v sousedství Novoměstské radnice ve Vodičkově ulici se v průběhu času dočkal několika přestaveb – renesanční a barokní. Dnešní fasáda je vystavěna ve stylu novorokoka. Ve dvoře se nachází třípatrová budova z let 1865–1866.

Historie

Na parcele sousedící s Novoměstskou radnicí přibyl ve středověku gotický dům, na něhož odkazují hluboké středověké sklepy. První zmínky o budově pocházejí z roku 1381 a poté z let 1428–1435. Z následující éry se dochovaly fragmenty vřetenového renesančního schodiště. Renesanční přestavby domu byly provedeny kolem roku 1560. Mimo jiné došlo také k rozdělení domu na dvě jednotky zvané Vačkářovský dům a poustka Harovnická. Jejich opětovné spojení nastalo roku 1731 v průběhu barokních stavebních úprav. Dnešní podoba i novodobá přístavba ve dvoře je dílem architekta Holečka z let 1865–1866. Roku 1872 byl objekt ještě upraven na obchodní dům. V roce 1912 byla zřízena nová železobetonová pavlač ve dvoře a roku 1923 nový suterén.

Popis

Půdorys domu je tvořen hloubkovým lichoběžníkem se šikmo ustupujícím uličním průčelím. Tento tvar byl určen již ve středověku. Na něm vyrostl patrový trojtraktový dům s druhým mansardovým patrem. Holečkova budova ve dvoře na půdorysu písmene L má tři patra.
Dnes novorokokové průčelí domu je šestiosé. Přízemí člení pásová rustika. Od prvního patra je odděleno Kordonová římsa – římsa, procházející mezi podlažími kordonovou římsou. Patro je dekorováno pouze okenními šambránami a podokenními římsami na konzolách. Mansardová střecha se střešními vikýři a středovým trojúhelným dvojosým štítem je posazena na profilované korunní římse. Interiér domu je poznamenán novodobými přestavbami, po nichž se mnoho původních prvků nedochovalo.

Současnost

V dnešní době se v přízemí domu, který je památkově chráněn od roku 1958, nachází soukromá zubní ordinace.

Galerie: 
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Vodičkova čp.12/5

STAVITEL: J. Holeček

PRVNÍ ZMÍNKA: 1381

VÝSTAVBA: před 1381, 1560, 1731, 1865–1866, 1872, 1912, 1923

Adresa
Vodičkova 12/5
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 43.2804" N, 14° 25' 17.4216" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková ed., Umělecké památky Prahy. Nové Město‒Vyšehrad, Praha 1998
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 21:29
Datum vytvoření: 26.11.2019 10:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?