Zvětšit mapu
Zmenšit mapu
Novoměstksá radnice

Novoměstská radnice (Nové Město)

Nejvýznamnějším gotická stavba na Novém Městě. Byla vybudována  na konci 14. století, v době panování Karla IV., v souvislosti se založením Nového Města pražského. Věž postavena v 15. století. Je dominantou Karlova náměstí (dříve Dobytčího trhu). Radnice byla opakovaně rekonstruována a měnila vzhled. V minulosti měla různé využití, dnes  slouží jako významné kulturní zařízení Prahy 2. 

Sdílet

Karlovo náměstí 23, Vodičkova 1, čp. 1/II a 2/II, Praha 2-Nové Město

  • radnice 1377−1398 a 1411−1418 Martin Fryček a kameník Kříž;
  • věž 1452−1456;
  • raně renesanční přestavba pod vedením Benedikta Rieda 1520−1525;
  • opravy věže a přestavba 1559−1561 Bonifác Wolmut, 1613, 1721−1725, 1772 (Jan Josef Wirch);
  • klasicistní přestavba 1806−1811;
  • 1903−1905 rekonstrukce původního stavu podle Kamila Hilberta a Antonína Wiehla;
  • 1975−1994 generální rekonstrukce podle Josefa Hyzlera a Václava Girsy

Historie:

Karel IV. v zakládací listině Nového Města pražského z 1. dubna 1347 přiřkl městu právo soudu, avšak s odvoláním ke Starému Městu. Až roku 1377 byla na Dobytčím trhu (dnes Karlovo náměstí) otevřena nová radnice, nynější východní křídlo, ke kterému bylo roku 1394 připojeno vězení. V křídle do náměstí s gotickou dvoulodní síní se v roce 1419 odehrála první pražská defenestrace katolických konšelů, která zahájila husitskou revoluci. V době Jiřího z Poděbrad byla postavena přes 69 metrů vysoká věž s kaplí. Za Ludvíka Jagellonského roku 1520 se přistoupilo k raně renesanční přestavbě pod vedením Benedikta Rieda.

V červenci 1559 radnice po úderu bleskem vyhořela, avšak hned roku 1561 věž renesančně přestavěna dvorním stavitelem Bonifácem Wolmutem. Po spojení čtyř pražských měst roku 1784 se do prostor Novoměstské radnice přestěhoval trestní soud a došlo ke klasicistní přestavbě. Po roce 1900 pak proběhla rekonstrukce do původní renesanční podoby pod vedením Antonína Wiehla a Kamila Hilberta. Roku 1922 na vrchol věže nová republika osadila českého dvouocasého lva na místo rakouské orlice. V letech 1913 a 1962 byla radnice prohlášena za národní kulturní památku. V sedmdesátých letech zdevastovaná radnice sloužila jako pracoviště dopravního inspektorátu, nádvoří využívala Městská správa Veřejné bezpečnosti jako parkoviště a opravnu služebních vozů.

Interiér:

Na základě Stavebně historického průzkumu z let 1968−1975 kolektivu Dobroslava Líbala byla budova stavebně rehabilitována, interiér pod vedením architektů Josefa Hyzlera a Václava Girsy upraven pro potřeby Obvodního národního výboru Prahy 2: v gotickém Mázhausu, v Konšelském salonku s dřevěným malovaným stropem, ve Velkém sále s manýristickými freskami ze 16. století a v recepčních salóncích spojených s kavárnou se konaly svatební obřady a kulturní akce, 2. patro obsadily výstavní sály. Na průčelí je zachován zbytek řetězu, jímž se uzavíraly ulice, a zazděný tzv. pražský loket o délce 57,27 cm osazený roku 1760, sloužící ke kontrole měření.

Galerie: 
Josef Dietzler, Novoměstská radnice, 1741 (převzato z Josef Hrubeš, Novoměstská radnice, 2000)
Klenba, Novoměstská radnice
Novoměstská radnice
Pohled na budovu Novoměstské radnice před neogotickou přestavbou, snímek SÚPPOP
Rudolf Kříženecký, plán přístavby 3. patra, pohled z Karlova nám., 1927
Štít, Novoměstksá radnice
Trámový strop, Novoměstská radnice
Vchod, Novoměstská radnice
Katastrální území

Původní stavba: 1377−1398 

Věž: 1452−1456

Rekonstrukce:renesanční přestavba 1520−1525;
opravy věže a přestavba 1559−1561, 1613, 1721−1725, 1772;
klasicistní přestavba: 1806−1811; 
rekonstrukce původního stavu 1903−1905;
generální rekonstrukce1975−1994

Událost: První pražská defenestrace 1419

Adresa
Karlovo náměstí 1/23
12000 Praha 2 - Nové Město
Česká republika
50° 4' 41.6712" N, 14° 25' 16.9536" E
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 69–73, Praha 2011.
Růžena Baťková, Umělecké památky Prahy. Nové Město‒Vyšehrad, Praha 1998, s. 184−192.
Datum poslední aktualizace: 2.4.2020 15:41
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42