Ppor. pěchoty Josef Valčík, nárožní dům Resslova, Václavská 308/22

Hlavní záložky