Josef Valčík (autor fotografie: Milan Polák)

Rotmistr pěchoty Josef Valčík, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje (Nové Město)

busta Josefa Valčíka

Josef Valčík se narodil 2. listopadu 1914 v obci Smolina u Valašských Klobouk, zahynul 18. června 1942 v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici po atentátu na Heydricha.

Příslušník československé armády ve Spojeném království, příslušník výsadku Silver A, spolupracovník výsadku Anthropoid

Do anglického stanového tábora v Cholmondeley u Chesteru nedaleko Liverpoolu se Josef Valčík dostal z Francie v červenci 1940. Následujícího roku se přihlásil k plnění úkolů v protektorátu, a byl proto zařazen do četných přípravných kurzů. Výcvik, během něhož byl vybrán do výsadku Silver A, byl ukončen 22. října 1941. Ve stejném výsadku byli i velitel skupiny Silver A nadporučík Alfréd Bartoš a telegrafista svobodník Jiří Potůček. Hlavním posláním skupiny Silver A bylo udržovat spojení s Anglií a prostřednictvím vysílačky s krycím jménem Libuše předávat důležité zprávy z protektorátu do Anglie. Výsadek byl proveden společně se skupinami Anthropoid a Silver B v noci z 28. na 29. prosince 1941. V dubnu 1942 se mu podařilo navázat kontakt se skupinu Anthropoid.

Po atentátu na místodržícího protektora Heydricha našel úkryt v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje, kde při boji v obklíčení okupačními jednotkami spolu s dalšími parašutisty zemřel vlastní rukou. V roce 2002 byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka.

Na nároží ulic Resslovy a Václavské 308/22 je do chodníku vsazen pamětní kámen, který se nachází na místě, kam bylo položeno tělo parašutisty po té, co bylo vyvlečeno po poslední bitvě z kostela sv. Cyrila a Metoděje.  Nad oknem do krypty tohoto kostela je umístěna pamětní deska, kde uvedeno i Valčíkovo jméno.

Galerie: 
Josef Valčík
Katastrální území

Název: Rotmistr pěchoty Josef Valčík

Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje

Nápis: rotmistr pěchoty Josef Valčík , *2. 11. 1914 +18. 6. 1942
Narodil se ve Smolině u Valašských Klobouk. Vyučil se koželuhem a pracoval v Baťových závodech ve Zlíně. V letech 1936-1938 absolvoval vojenskou prezenční službu u Pěšího pluku 22 v Jičíně. V srpnu 1939 uprchl přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko. Sýrii a Egypt do Francie, kde byl v březnu 1940 zařazen k čs. pěšímu pluku 2, s nímž prožil celé francouzské tažení. Ve Velké Británii konal službu jako výkonný rotmistr 1. roty 2. praporu 1. čs. smíšené brigády. Přihlásil se k nasazení v týlu nepřítele a po absolvování výcviku byl ustanoven zástupcem velitele výsadku SILVER A. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 29. 12. 1941 poblíž Senice u Poděbrad. V protektorátu se podílel na vybudování rozvětvené zpravodajské organizace. Výsadek SILVER A patřil mezi nejúspěšnější čs. operace v průběhu 2. světové války. Po svém prozrazení uprchl do Prahy, kde se podílel na atentátu na Reinharda Heydricha. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Infantry Warrant Officer Josef Valčík, *2.11.1914 +18.6.1942
Born in Smolina near Valašské Klobouky. A tanner by profession, he worked in the Baťa shoe-making works in Zlín. In 1936-1938 he did basic military service with the 22nd Infantry Regiment in Jičín. In 1939 he fled via Slovakia, Hungary, Yugoslavia, Greece, Turkey, Syria and Egypt to France, where he was assigned, in March 1940, to the 2nd Czechoslovak Infantry Regiment. He served with this unit throughout the whole French compaign. In Great Britain he became a Company Sergeant Major of 1st Company/ 2nd Batalion/ 1st Czechoslovak Mixed Brigade. He volunteered for deployment behind enemy lines, and anfter completing a training course became a Deputy Commander of Group SILVER A. Together with two comrades-in-arms he was airlifted into the Protectorate on the night of December 29th, 1941, landing at the village of Senice near Poděbrady. In the Protectorate he helped to establish a dense intelligence network. SILVER A belonged among the most successful Czechoslovak operations during World War II. After his hideout was betrayed, he fled to Prague and participated in the assassination of Reinhard Heydrich. He died in the crypt of the Church of St. Cyril and Methodius.

Provedení: Busta nad deskou z černého kamene a dvojjazyčným nápisem.

Adresa
Resslova 9a
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.3192" N, 14° 25' 0.0732" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 28.7.2019 21:28

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?