Operace Anthropoid (Nové Město)

Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek vojáků československé exilové armády Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří byli s dalšími výsadkovými skupinami postupně z Velké Británie vysazováni na území protektorátu. Hlavním cílem Operace Anthropoid byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, k němuž došlo 27. května 1942. Oba účastníci operace spolu s dalšími výsadkáři svedli 18. června 1942 poslední boj s přesilou německých vojáků v kostele sv. Cyrila a Metoděje. V ulicích Prahy 2 lze nalézt mnoho pomníčků, umístěných na domy péčí městské části Praha 2, které upomínají na hrdinství obyčejných lidí, kteří výsadkářům pomáhali a zaplatili za to svými životy. Díky jim všem jsme mohli po skončení druhé světové války stát na straně vítězů.

Události

Atentát na Reinharda Heydricha 27.5.1942

Dne 27. 5. 1942 Jozef Gabčík a Jan Kubiš (členové výsadku Anthropoid) provedli v Praze-Libni (zatáčka ulice V Holešovičkách) atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Heydrich jel ze zámku v Panenských Břežanech na Pražský hrad. Otevřený vůz (kabriolet) Mercedes 320 C  řídil osobní šofér a šéf ochranky Johannes Klein. Gabčík útočil samopalem STEN, který však selhal, Kubiš zaútočil speciální bombou. Heydrich byl zraněn a převezen do nemocnice na Bulovce.   

Výcvik prodělali rotmistr Jozef Gabčík a rotmistr Jan Kubiš ve výcvikových školách a stanicích SOE ve Skotsku, a dále byli cvičeni v diverzích a sabotážích. Desant byl vysazen na třetí pokus 29. prosince 1941. Následoval výsadek operací Silver A a Silver B. Při výsadku došlo ke značné navigační chybě. Přesto se jim podařilo navázat kontakt s českým odbojem. Významné pomoci se jim dostalo od sokolů zapojených do odboje. 

Dne 27. května 1942 oba příslušníci desantu Anthropoid společně s rotmistrem Valčíkem z desantu Silver A zaútočili na vozidlo říšského zastupujícího protektora Heydricha. Poté, co selhal Gabčíkův samopal Sten Mk. II (ale objevuje se i teorie, že Gabčík nechtěl na vůz střílet, protože ve směru střelby právě projížděla tramvaj obsazená lidmi), Kubiš na vozidlo hodil bombu plněnou plastickou trhavinou. Zraněný Heydrich na následky sepse zemřel 4. června 1942 v nemocnici na Bulovce.

Parašutistům se pomocí domácího odboje podařilo ukrýt. Sedm z nich zůstalo v Praze, kde je ukryli představitelé pravoslavné církve Jan Sonnevend, Vladimír Petřek a Václav Čikl v kryptě kostela sv. Cyrila a MetodějeResslově ulici.

K jejich odhalení vedla zrada rotného Karla Čurdy z výsadku Out Distance, který pak zbytek války dožil pod jménem Karl Jerhot v nárožním domě dnešních ulic Francouzská a Uruguayská. Po válce byl 29. dubna 1947 na základě rozsudku trestu smrti oběšením popraven.

Dne 18. června 1942 obklíčil ve 4:15 h strážní prapor SS Prag a náhradní prapor SS Deutschland okolí kostela sv. Cyrila a Metoděje. Záhy byl sveden téměř tříhodinový boj o kůr a o emporu (nadzemní otevřenou galerii) kostela. Při obraně kůru zahynuli Adolf Opálka, Jan Kubiš a Josef Bublík. Poté začalo dobývání krypty, kterého se zúčastnilo na německé straně 17 důstojníků a 740 poddůstojníků a mužstva a 40 příslušníků gestapa. Během mnohahodinového obléhání se Němci snažili za pomoci přivolaných hasičů vehnat do krypty vodu i kouř. Při zatopení krypty vodou do výše cca 1 metru a po odstřelení kamenné desky, která kryla vchod, se čtyři parašutisté v kryptě zastřelili. Jejich těla pak v Resslově ulici identifikoval Karel Čurda a další zrádce Vilém Gerik.

Během boje padli Josef Bublík (Bioscop), Adolf Opálka (Out Distance), Jan Kubiš (Anthropoid), Jan Hrubý (Bioscop), Jozef Gabčík (Anthropoid), Josef Valčík (Silver A) a Jaroslav Švarc (Tin).

Dne 27. září 1942 byl chrám spolu se všemi dalšími modlitebnami a kostely české pravoslavné církve na základě nařízení říšského protektora uzavřen a majetek církve zabaven.

Dnes se zde nachází Národní památník hrdinů heydrichiády – místo smíření při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Na nádvoří byl 26. ledna 2011 odhalen památník obětem heydrichiády „Postůj, poutníče, a vzpomeň hrobů, z nichž vyšla Ti svoboda“.  Nad oknem krypty v Resslově ulici je umístěna pamětní deska upomínající na hrdinou smrt výsadkářů i pravoslavných duchovních, kteří je ukrývali.

Ještě týdny a měsíce po dobytí kostela trpěli a na popravištích umírali lidé, kteří parašutistům nezištně pomáhali. Jejich tiché hrdinství připomínají pomníčky rozseté po území městské části Praha 2. Připomeňme několik jmen, která přečteme na pamětních deskách vinohradských a novoměstských ulic. Pamětní deska Karla Bacílka na domě v Trojické ulici č.p. 387/2 upomíná na mladého muže, oběť komunismu, jehož otec v žižkovské restauraci U Zlaté Prahy ukryl část výsadkového materiálu parašutistů. V Lumírově ulici č.p. 601/11 je na domě umístěna pamětní deska manželů Josefu a Jindřicha Bautzových, kteří za války poskytli útočiště parašutistovi Karlu Čurdovi. Pamětní deska manželů MUDr. Žofie Jesenské a MUDr. Jiří JesenskéhoResslově ulici č.p. 1939/7 připomíná, že byli popraveni v Mauthausenu 24.října 1942 za to, že podporovali parašutisty v chrámu Cyrila a Metoděje. Na Marii a MUDr. Soběslava Sobkovi pamětní deska upomíná v Italské ulici č.p. 36/25. Rovněž v Italské ulici č.p. 615/7 byla v roce 2017 slavnostně odhalena pamětní deska Ing. Markéty Bergauerové a Vladimíra Bergauera V Záhřebské ulici č.p. 558/6 najdeme pamětní desku dalších v Mauthausenu popravených odbojářů, Marie Bradáčkové a Adolfa Bradáče. Manželé Marie Loudová a Karel Louda, stejně tak jako ostatní hrdinové, kteří spolupracovali v rámci operace Anthropoid s parašutisty, byli popraveni v Mauthausenu. Upomíná na ně pamětní deska v Resslově ulici č.p. 307/9a.

Další informace o místech a událostech souvisejících s Heydrichiádou naleznete v publikaci Heydrichiáda v ulicích Prahy 2 (J. Čvančara, V. Janík), kterou vydala městská část Praha 2.  

Galerie: 
Katastrální území
Datum
18.6.1942 (81 let)

Místo: kostel sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 307/9, Nové Město

Adresa
Resslova 307/9
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.4704" N, 14° 25' 3.4464" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 11.9.2023 12:18
Datum vytvoření: 5.12.2018 19:32

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?