Jaroslav Švarc (Nové Město)

Bojovník proti nacismu, příslušník čsl. armády ve Spojeném království, rotný, příslušník výsadku Tin.

Jaroslav Švarc se narodil 11. května 1914 ve Velkém Újezdu, zahynul 18. června 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 2.

Jaroslav Švarc se narodil 11. 5. 1914 v obci Velký Újezd u Olomouce v rodině tesaře. Měl čtyři sestry. Byl členem Sokola. Vyučil se cukrářem a po vyučení pracoval v letech 1933–1936 v Praze. V říjnu 1936 nastoupil na vojnu u 23. pěšího pluku v Trnavě, který byl složen z amerických Slováků. Potom sloužil v Šumperku a absolvoval poddůstojnickou školu. V době před mnichovskou zradou sloužil u 4. hraničářského pluku již v hodnosti desátníka. Na přelomu roku 1938 a 1939 působil jako velitel kulometného družstva na Podkarpatské Rusi.

Po okupaci nějaký čas žil u rodičů, ale chtěl se co nejdříve dostat k čsl. armádě v zahraničí. Prodal svou chatu a s pomocí získaných peněz se pokusil dostat do Polska. To se nepodařilo, ale již v lednu 1940 z naší země odjel přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii do Francie. Účastnil se bojů na francouzské frontě v 2. pěším pluku. V červnu 1940 se dostal do Anglie, odjel zřejmě na poslední možné lodi, na níž pluli i další čeští vojáci. V Anglii byl přidělen k 7. rotě 2. československého pěšího praporu a povýšen na četaře. V létě 1941 se ve Skotsku účastnil půlročního výcviku pro zvláštní účely v nepřátelském týlu a parakurzu.

Společně s Ludvíkem Cupalem byl zařazen do dvoučlenného výsadku Tin, který měl za cíl atentát na českého kolaboranta a tehdejšího ministra školství a osvěty Emanuela Moravce. Parašutisté byli vysazeni podle plánu 29. dubna 1942, u Věšína na Rožmitálsku. Jaroslav Švarc se ale při seskoku zranil a s L. Cupalem se již nesetkal. V beznadějné situaci v obklíčení gestapem se později, v roce 1943, Cupal zastřelil. J. Švarc se tedy dostal sám přes Plzeň do Prahy, kde navázal kontakt s Adolfem Opálkou, velitelem parašutistů a členem jiného výsadku z března 1942. Ukrýval se na různých místech v Praze a snažil se vyléčit ze zranění.

Po atentátu na R. Heydricha se Jaroslav Švarc jako první začal skrývat v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a MetodějeResslově ulici. Při boji s Němci, který kostel obklíčili, padl jako ostatní parašutisté dne 18. června 1942. Zemřel vlastní rukou, střelil se do pravého spánku. Jeho tělo bylo vyvlečeno ven a po pitvě, kdy mu nacisté odřízli hlavu, pravděpodobně pohřbeno v hromadném hrobě v Ďáblicích.

Jaroslav Švarc byl in memoriam v říjnu 1945 povýšen do hodnosti nadporučíka pěchoty. V roce 2002 byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka.

V kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici 9a je umístěna busta Jaroslava Švarce. Jeho jméno je rovněž na pamětní desce nad oknem do krypty. Na rohu Resslovy a Václavské ulice je v místě, kam bylo odtaženo tělo J. Švarce, do chodníku vsazen pamětní kámen

Galerie: 
Narození
11.5.1914
Úmrtí
18.6.1942 (28 let)
Katastrální území
Odkazy a literatura:
Čvančara, J.: Akce atentát. Praha : Magnet-Press 1991.
Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:28
Datum vytvoření: 28.10.2019 16:40

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?