Jan Sonnevend

Jan Sonnevend (Nové Město)

Předseda rady starších katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje české pravoslavné církve. Aktivní pomocník parašutistů z operace Anthropoid. Filatelista. Svatý novomučedník český.

Jan Sonnevend se narodil 25. prosince 1880 v obci Topolany u Vyškova na Moravě, popraven byl 4. září 1942 v Praze na Kobyliské střelnici.

Jan Sonnevend se narodil v Topolanech v rolnické rodině. Absolvoval obchodní akademii v Brně, kde následně pracoval jako úředník pojišťovny. V roce 1907 se v Brně oženil s Marií Lorkovou. Následujícího roku se jim narodila dcera Ludmila. V roce 1924 se aktivně podílel na založení brněnské pravoslavné církevní obce, která jej zvolila do funkce místopředsedy sboru starších. V následujících letech napomohl k vytvoření pěveckého sboru a v letech 1930 až 1931 podpořil štědrými dary výstavbu chrámu sv. Václava na Špilberku. V zaměstnání byl povýšen na ředitele Okresní nemocenské pojišťovny v Brně. Penzionován byl v roce 1938, kdy dosáhl věku 58 let a s manželkou přestěhoval za dcerou do Prahy. Bydleli v Praze 1 v Konviktské ulici č.p. 998/15. Zde se kromě filatelie a charitativní činnosti v Ústřední Masarykově lize proti TBC věnoval především práci ve prospěch pravoslavné církve jako předseda pražské rady starších katedrálního chrámu sv. Cyrila a MetodějeResslově ulici. Po obsazení republiky Němci se okamžitě zapojil do odboje a navázal kontakt se členy různých nekomunistických organizací. Stýkal se tak i s řídícím učitelem Janem Zelenkou-Hajským ze Žižkova, který působil od jara 1942 jako velitel radikální skupiny Říjen. Zelenka-Hajský úzce spolupracoval s parašutisty z výsadkové skupiny Anthropoid, kteří provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinhard Heydricha. Sonnevend se od dubna stýkal s manželi Fafkovými, ubytovateli parašutistů. Po atentátu vyvinul Jan Sonnevend velké úsilí, aby pro výsadkáře nalezl vhodný úkryt. Nejprve požádal 11. června 1942 o pomoc metropolitního kanovníka Otto Lva Stanovského, který jeho prosbě nevyhověl (přesto byl však 3. července 1942 zatčen ve svém bytě na Hradčanském náměstí a do konce války vězněn ve Straubingu; po návratu zemřel na následky věznění 5. prosince 1945). Nakonec zásluhou ThDr. Vladimíra Petřeka a dalších duchovních našli parašutisté úkryt v kryptě chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Ve čtvrtek 28. května 1942, první den po atentátu, zde našel azyl rtn. Jaroslav Švarc, v dalších třech dnech následovali rtm. Jan Kubiš, ppor. Josef Valčík, čet. abs. Josef Bublík, čet. Jan Hrubý a rtm. Jozef Gabčík. Jako poslední se do úkrytu dostavil v pondělí npor. Adolf Opálka. Po vyzrazení úkrytu zrádcem Karlem Čurdou proběhla vlna zatýkání všech, kteří se podíleli na skrývání parašutistů. Jan Sonnevend byl i s manželkou Marií zatčen 22. června 1842 a ještě téhož dne začal být v Petschkově paláci vyslýchán a mučen. Dne 3. září 1942 proběhl soudní proces stanného soudu s představiteli pravoslavné církve: biskupem Gorazdem (Matějem Pavlíkem), farářem Václavem Čiklem, kaplanem Vladimírem Petřkem a starším sboru pravoslavné církve Janem Sonnevendem. Předsedou soudu byl velitel pražského gestapa SS-Standartenführer Hans Ulrich Geschke, přísedícími byli Josef Witiska a Heinz Pannwitz. Proces byl filmován a výpovědi pečlivě zapisovány. Všichni obžalovaní byli v 17.20 odsouzeni k trestu smrti zastřelením a zabavení veškerého majetku. Jan Sonnevend byl zastřelen následujícího dne, 4. září 1942 v 14.35 na Kobyliské střelnici v Praze. Jeho manželka Marie Sonnevendová, dcera Ludmila Sonnevendová a její druhý manžel Josef Ryšavý byli popraveni 24. října 1942 v koncentračním táboře Mauthausenu. Téhož dne byl v Mauthausenu popraven i Vladimír Ort, synovec Jana Sonnevenda, který bydlel na Žižkově v Přemyslovské ulici 1914/21 a rovněž se zúčastnil pomoci parašutistům. Na statečnost Ludmily Sonnevendové upomíná pamětní deska umístěná v Národním památníku, jména popravených v Mauthausenu jsou vytesána do pomníku na terase chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Jména hrdinných duchovních a parašutistů jsou uvedena i na pamětní desce na zdi kostela sv. Cyrila a Metoděj.

Sv. Jan Sonnevend byl v sobotu 8. února 2020 v 9.30 v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici spolu s kněžími Vladimírem Petřekem, Václavem Čiklem a laiky Václavem Ornestem a Karlem Loudou svatořečen mezi „svatými novomučedníky českými“. Jejich památka se bude oslavovat vždy 5. září.

Biskup Gorazd byl svatořečen ještě za komunistického režimu v roce 1987.

Galerie: 
Soud v Petschkárně: zleva: Jan Sonnevend, V-. Čikl, Vl. Petřek a biskup Gorazd
Narození
25.12.1880
Úmrtí
4.9.1942 (61 let)
Katastrální území
Adresa
Resslova 9a
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.4992" N, 14° 25' 1.3476" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 12:00
Datum vytvoření: 7.6.2020 18:10

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?